Välj en sida

Lönebesked

Ett lönebesked ska delas ut till de anställda varje gång dessa får lön. I ett lönebesked framkommer det exakt alla delar av lönen, såsom bruttolön, nettolön, eventuella ersättningar, löneperiod, utbetalningsdatum, eventuell övertidskompensation, skatteavdrag, eventuella andra avdrag som arbetsgivaren har gjort o.s.v. Lönebesked kan ges ut i pappersform eller elektroniskt.

Lönebesked och svartjobb

Ett lönebesked är mycket viktigt att dela ut till de anställda, då detta fungerar ungefär som ett kvitto på utbetald lön. De som inte använder sig av lönebesked riskerar att få dåligt rykte och bli icke trovärdiga då folk lätt kan ta arbetsgivaren för att ligga i gråzonen och anställa människor svart.

Sammanfattning

Lönebesked

  • Ett lönebesked delas ut till anställda i samband med löneutbetalning
  • Detta ska innehålla all väsentlig information om lönen och de delar den berör
  • Utan lönebesked riskerar både anställda och myndigheter att tvivla på arbetsgivaren
  • Lönebesked kan ges ut i pappersform eller elektroniskt
  • En anställd kan genom lönebeskedet, lätt kolla med Skatteverket hur mycket arbetsgivaren betalat in

Regler och krav

Det finns egentligen ingen lag som säger att en arbetsgivare är tvungen att dela ut lönebesked men detta är kutym hos i stort sett alla arbetsgivare som tecknar kollektivavtal eller helt enkelt är korrekta löneutbetalare. Man vet också att en avsaknad av lönebesked kan ställa till det för en, ur facklig synpunkt och generellt.

Datum

Om en arbetsgivare emellertid har tecknat kollektivavtal, brukar det alltid framgå när lönebeskeden bör delas ut, d.v.s vilket datum det härrör. Datumen skiljer sig åt från ett kollektivavtal till ett annat, men det vanliga är att de sker precis i samband med löneutbetalningen eller mycket nära inpå. Kommunala sektorn och tjänstemannasektorn brukar följa olika datum.

Koll på arbetsgivare

Om du som arbetsgivare struntar i att ge ut lönebeskeden, så kan dina anställda kolla med Skatteverket eller facket om du sköter dig som du ska. Eftersom det i lönebeskedet ska famgå hur mycket ersättning, avdrag o.s.v. som görs, så kan du alltså få myndigheter på dig om saker inte stämmer överens.

Att skapa ett lönebesked

Numera finns det utomordentliga system som skapar de lönespecifikationerna som delas ut till arbetstagare. Förr var det vanligare med ett lönebesked i pappersform men då man vill spara på miljöresurserna och sluta upp med allt slösande av papper, så har dessa traditionella lönebesked numera övergått i elektroniska format.

App

De anställda kan även få möjlighet att ladda ned en app och få sina lönebesked direkt i appen. Arbetsgivaren skickar då direkt lönebeskeden via sitt löneprogram och de anställda kan se dem direkt i mobilen. Detta är även smidigt för de anställda då de kan se sparade besked sedan flera år tillbaka i tiden.

Mallar

I de flesta lönesystem finns färdiga mallar att använda sig av för att skapa lönespecifikationerna/lönebeskeden. Lönesystemen brukar också ha flera olika alternativ att använda sig av beroende på typ av anställning m.m. Vill man dessutom ha hjälp med hela eller en del av löneadministrationen, kan man vända sig till en redovisningsbyrå.