Välj en sida

Likviditeten bör vara minst 100 procent

100 % likviditet