De likvida medlen i ett företag är helt enkelt direkt tillgängliga pengar i form av kontanter eller tillgångar på kontot som ett företag har. Det är dock viktigt att förstå att likvida medel inte räknas som aktier eller obligationer. Det är mycket väsentligt att ett företag har tillräckligt med likvida medel.

Betalningar

De likvida medlen ska nämligen servera som betalningar av fakturor, löner och liknande och saknas det pengar så kan företaget få svårt att betala fakturor eller löner i tid, vilket kan resultera i påminnelseavgifter och andra ekonomiska bekymmer. Man ska därmed alltid se till att ha tillräckligt med pengar på kontot.

Sammanfattning

  • Likvida medel är direkta pengar i form av kontanter eller kontotillgångar
  • Andelen likvida medel är att mått på hur företaget kan komma att hantera plötsliga situationer när det gäller kostnader
  • Likviditetsbudgetar är att rekommendera, helst rullande
  • Det gäller att inte slarva med tillgången av likvida medel
  • Detta kan resultera i ekonomiska problem

Bokföring av likvida medel

Likvida medel är alltså tillgångar som man omedelbart kan omsätta i kontanta medel. I detta räknar man ofta även in kundfordringar om dessa kan säljas vidare, trots att det kan ta ett tag innan man får betalt av kunderna. Vid balansräkningen beräknas summorna på kontona kassa och bank och är således viktiga konton.

Konton

Likvida medel

De konton i bokföringen förutom kassa och bank, är konton för försäljningen, för inköp osv som ger en direkt bild av pengaflödet i företaget. Vid tillämpningen av kontantmetoden registreras inte fakturor på samma sätt utan främst betalningarna, vilket gör att man har bättre koll på likvida medel men sämre koll på den ekonomiska ställningen överlag.

Likviditetsbudget

Ett företag bör också alltid upprätta löpande likviditetsbudgetar för att få en klar överblick vad man har på kontot. För att kunna göra detta måste man således beräkna hur mycket pengar som kommer in respektive ska betalas när de olika transaktionerna står för dörren. Budgeten inkluderar poster som löner, skatter, investeringar, marknadsföringsutgifter, amorteringar, räntebetalningar, leverantörsbetalningar o.s.v.

Förvaltning av likvida medel

Det är också av yttersta vikt att ett företag förvaltar de likvida medlen på bästa tänkbara sätt för att få till ett bra cash management, så att säga. Detta innebär att se till att tillgången alltid finns samt hur man förräntar dem på bästa sätt. Här spelar också likviditetsbudgeten stor roll.

Komplettering

Med en löpande likviditetsbudget kompletterar man sedan likviditetshanteringen så att man veta att det alltid finns pengar för oväntade utgifter och möjlighet att sköta de löpande betalningarna. Därför är det också bra att man inte låter kredittiden för kunderna löpa alltför länge då pengar ständigt måste flöda genom företaget. Denna bit är lite mer svårhanterlig.

Marginal

Man vill nämligen vara mån om sina kunder och ge dem förmånliga kredittider men det kan samtidigt vara svårt att kontrollera deras inbetalningar på intäktssidan i bokföringen. Därför bör man alltid ha en marginal. Ett smart sätt är att alltid arbeta med rullande likviditetsbudgetar var tredje månad, så att man inte går miste om något.