Välj en sida

Leverantörsreskontra

En leverantörsreskontra är en sidoordnad bokföring som är sammanlänkad med kontot ”leverantörsskulder” i bokföringen. Det finns ett flertal reskontror som kundreskontra och lönereskontra men leverantörsreskontra och kundreskontra hör till de allra vanligaste. Leverantörsreskontrat är upprättat för att hålla koll på de leverantörsskulder ett företag har, om man betalat i tid osv.

Innehåll

Innehållet i en leverantörsreskontra ska innefatta information om fakturor som företaget ska betala, en strukturerad ordning om vilka fakturor som har betalats och vilka som fortfarande är registrerade som obetalda. Man hittar också all väsentlig information om leverantörernas adress och deras uppgifter i övrigt. Reskontrat redovisas enskilt men slås ihop med den slutliga bokföringen sedan.

Sammanfattning

  • En leverantörsreskontra hör ihop med kontot leverantörsskulder i bokföringen
  • Det är en sidoordnad bokföring och redovisas först enskilt
  • Den slås sedan samman med den övriga bokföringen
  • Leverantörsreskontra, precis som andra reskontror, ska stämmas av varje månad
  • Fördelen med en leverantörsreskontra är att man får all viktig information beträffande leverantörer och fakturor man har att betala

Fördelar och eventuella nackdelar

Enligt bokföringslagen finns det inget som säger att ett företag är tvunget att använda sig av reskontran överhuvudtaget. Dock väljer ändå många att använda dessa, så översikten blir betydligt bättre och risken att man missar saker och ting blir minimal. Både små och stora företag kan använda en leverantörsreskontra.Leverantörsreskontra

Säkra systemet

Genom att bokföra med ett leverantörsreskontra, kan du även föra statistik över vissa inköp samtidigt som du lär dig att hantera dina leverantörer och planera din likviditet. Med ett reskontra riskerar du inte att missa inbetalningar och får därmed ett bättre rykte. Man kan kort och gott säga att bokföringssystemet blir säkrat med reskontror.

Nackdelar

De få nackdelar en leverantörsreskontra eventuellt för med sig kan vara extra tidsåtgång och mer administrativt arbete. Dock finns det idag smarta och automatiska bokföringsystem som noterar alla ändringar direkt i det vanliga systemet och integrerar reskontror och bokföringen med varandra. Att registrera allt manuellt är verkligen inte att rekommendera då detta tar alltför lång tid.

Tips vid användning

När man använder en sidoordnad bokföring i form av leverantörsreskontra, gör man rätt i att ha ett automatiserat system som bidrar till att reskontrat och bokföringen gör uppdateringar per automatik. När en leverantörsfaktura kommer in så registreras den direkt i reskontrat och sorterar dem som du själv vill, t.ex i datum, per leverantör osv.

Ändringar

I de flesta program kan man dessutom gå in och göra ändringar som man kommit överens om med leverantören, såsom belopp, datum och förfallodatum. Man bör också använda sig av ett system som kan hantera e-fakturor och scannade fakturor. Alla registreringar utgör ett automatiskt underlag för bokföringen som sedan slås ihop med reskontrat.

Instruera medarbetarna

Det är dock viktigt att alla som använder leverantörsreskontrat och följer de uppsatta rutinerna, gör det på rätt sätt. I annat fall så kan man gå miste om maximal utnyttjad kredittid, agera bank åt sina kunder eller drabbas av merkostnader om man t.ex byter leverantör för ofta. Ta därför full kontroll över leverantörsreskontraprocessen.