Välj en sida

Kursdifferens

Vad menas med Kursdifferens?

En kursdifferens uppkommer när man räknar om en valuta till en annan valuta, eftersom det då uppstår en avvikelse på grund av de två valutorna. Med ett annat ord kan man också säga valutadifferens. Hur man gör omräkningen och när, finns reglerat. Kursdifferens är lämpligare än att blanda valutor vid transaktioner.
Ett tips för företag som bedriver handel mellan många olika länder och som hanterar ett stort antal valutor, är att använda sig av valutagenomsnitt som sker kontinuerligt under året. Dock är det mycket viktigt att man håller koll på hur kursen utvecklas så att kursdifferensen inte blir för stor i jämförelse mot den verkliga kursen.

Så görs omräkningen

När man ska räkna om valutor så gör företaget som utfärdar fakturan det på utfärdandedatumet och det mottagande företaget när fakturan anländer. Även vid bokslut ska samtliga fordringar och skulder i annan valuta räknas om till gällande valutakurs på balansdagen, trots att ett företag har använt sig av valutagenomsnittet.
För att göra det enklare för sig om man handlar mycket på internationell väg och gör många affärer, så är det lämpligt att ta till ett löpande valutagenomsnitt som är en genomsnittlig valuta som ges varje månad. Det innebär att ett medelvärde sammanställs, vilket har tagit hänsyn till storbankernas valutakurser.
[dt_vc_list]

  • Kursdifferens är en skillnad mellan 2 valutakurser, vilket är vanligt vid internationell handel och är fördelaktigare än att blanda valutor vid transaktioner
  • Kursdifferensen beräknas vid datum för fakturautfärdande och den dag fakturan anländer samt vid balansräkningen som anger balansdagens kurs
  • Många storföretag som har internationell verksamhet, använder sig ofta av ett löpande valutagenomsnitt, dvs ett medelvärde

[/dt_vc_list]

Ska kursdifferenser bokföras?

Ja, eftersom en eventuell vinst eller en förlust utgör underlag för beskattning. Det innebär att både valutakursvinster och valutakursförluster måste bokföras. I mindre företag kan man bokföra både ock på samma konto, vilket ofta är 8330 Valutakursdifferenser och innefattar både kursförluster och kursvinster som bokförs på debet respektive kredit.

Var lägger man mest märke till kursdifferenser i företaget?

I en rörelse som bedriver någon form av handel, uppstår valutakursdifferenser främst på leverantörsskulder och kundfordringar av rörelsekaraktär, eftersom de uppkommer i samband med fakturor i annan valuta. Det omfattar både affärer i utlandet med privatpersoner, såväl som andra företag och näringsidkare.

Vad är en valutarapport?

En valutarapport visar det fakturabelopp som avser de olika fakturorna som utfärdats i annan valuta än den inhemska. Rapporten ska alltid visas i SEK om det är den valuta du använder i din bokföring, vilket ofta är det normala i Sverige, trots att Euro också är en giltig valuta. Även kursdifferensen bör inkluderas.

Vad är orealiserad kursdifferens?

Orealiserade kursdifferenser är synonym med att du låter en eventuell uppgång i kursen stå kvar på kontot eller behålla värdepappret utan att sälja. Motsatsen är realiserad kursdifferens när du utnyttjar en eventuell uppgång och tar ut den som vinst i egna pengar eller säljer värdepappret till ett dyrare pris.

Ska realiserade och orealiserade kursdifferenser beskattas?

Ja, en realiserad eller orealiserad kursdifferens beskattas, eftersom det räknas som en vinst i företaget, oavsett om du tagit ut den i pengar eller inte. Däremot utgör de inte momspliktiga andelar, eftersom det inte handlar om försäljning. Vinsten ska dock deklareras och meddelas till Skatteverket.