Välj en sida

En kundfordran är en begärd betalning från en säljare till en köpare

Kundfordran