Välj en sida

Kundfordran

En kundfordran är en begärd betalning av en säljare gentemot en köpare. Kundfordringar bokförs till exempel när en faktura skickas ut till en kund. När köparen sedan betalar fakturan, upphör kundfordran. I bokföringen finns ett särskilt konto för kundfordringar. De registreras med moms och värderas till beloppet de förväntas bli betalda.

Kundreskontra

I bokföringssystemet brukar även en reskontrafunktion som fungerar som redovisningsstöd och en specifikation av balanskonton. Ett kundreskontra är en sådan sidoordnad redovisning till kontot för kundfordringar. Finns inget sådant kundreskontra i systemet kan detta föras manuellt vid sidan om den vanliga bokföringen och kan vara mycket bra att ha till hands.

SammanfattningKundfordran

  • En kundfordran är när en säljare vill ha betalt för levererade varor eller tjänster
  • Kundfordringar uppstår vanligen när en kundfaktura utfärdas
  • De kvarstår fram tills dess att företaget har fått betalt
  • För att få en extra överblick, kan ett kundreskontra användas i bokföringen
  • Osäkra kundfordringar uppstår när kunden kan ha en oförmåga att betala fakturan

Hantering av kundfordran

En kundfordran uppstår alltså i själva ögonblicket ett företag tar betalt av en kund för levererade varor eller tjänster. Dock är en kundfordran ett tillgodohavande hos en köpare och alltså inte samma sak som en betalning av kunden. De står kvar som fordringar tills de är fullt betalda.

Kredittid

En kundfordran har normalt en viss kredittid, d.v.s. den tid som köparen har på sig att betala. Oftast rör det sig om 30 dagar men detta kan givetvis variera och man kan ge kunden utökad kredittid. Kundfordran måste också innehålla utgående moms eftersom det är denna som kunden ska betala.

Bokföring

Enligt bokföringslagen ska kundfordringar ingå som omsättningstillgångar i balansräkningen. Det är också viktigt att notera att kundfordringar bokförs annorlunda, beroende på bokföringsmetod. Det är vid fakturametoden som kundfordringar skapas direkt vid utfärdandet av fakturan, medans de vid kontantmetoden bokförs vid bokslutet. Fakturametoden ger bättre koll på fordringarna och det är också det mest använda bokföringssättet.

Osäkra kundfordringar

Man talar ibland om osäkra kundfordringar. I vissa fall kan man nämligen känna sig tveksam inför en kund som man av olika anledningar betvivlar ska kunna betala sina fakturor. En kund med bristande betalningsförmåga kan ge en kundförlust och man brukar som företag också göra en bedömning av detta vid försäljning, såsom en kreditvärdighet.

Kundförlust

De kunder som man anser har eller verkar ha bristande betalningsförmåga, kan alltså utgöra osäkra kundfordringar. Därmed råder en osäkerhet kring betalningen. Dessa kan både vara befarade eller helt säkra och oftast är det en konstaterad förlust när förfallodatumet har passerat och ingen betalning verkar vara i sikte längre. Anledningarna kan vara flera.

Nackdelar med kundfordringar

Försäljning kräver således granskningar av kunden så att du inte riskerar förfallen betalning eller kundförluster. Dock kan kundens företag gå i konkurs snabbt eller personen kanske ansöker om företagsrekonstruktion som innebär längre väntetider. Man får alltså vara beredd på oväntade händelser som kan innebära att betalningar uteblir eller låter vänta på sig.