Välj en sida

Kreditfaktura

Vad är en Kreditfaktura?

En kreditfaktura är en rättelse och en ny faktura som innebär att den ursprungliga fakturan makuleras. Detta kan ske när ett felaktigt belopp har uppkommit, när kunden ska få rabatt för en skadad eller felaktig vara samt vid andra tillfällen, som vid felaktigt debiterad skatt. Andra namn på kreditfakturor är omvända fakturor eller kreditnota.
Det finns flera sätt man kan göra detta på. Det vanligaste är att makulera eller ogiltigförklara den ursprungliga fakturan och upprätta en ny, medans andra reducerar det första beloppet och/eller ändrar delar i den föregående fakturan. Det första alternativet är dock säkrast, då inga missförstånd kan uppkomma och kreditfakturan blir tydlig och klar.

Så utformas en kreditfaktura

Kreditfakturan ser i stort sett ut som en vanlig faktura, men istället för att skriva dit ”att betala” så brukar det stå ”Er tillgodo” eller ”att erhålla”. Beloppet ska också stå som ett negativt sådant istället för ett positivt, som i vanlig ordning. I övrigt måste kreditfakturan innehålla bl.a ett fakturanummer och utfärdandedatum.
Beloppet som korrigeras måste också framkomma – med hur mycket och varför det ska justeras. Momsens belopp och momssats måste också specificeras. För att sedan bokföra kreditfakturan görs detta i omvänd ordning, genom att skapa en negativ intäkt och debitera beloppet. Samma sak gäller för momsen om det gäller en momspliktig faktura.
[dt_vc_list]

  • Kreditfaktura kan ses som en korrigerad faktura där säljaren kompenserar köparen helt eller delvis genom att stryka det ursprungliga beloppet och komma överens om ett nytt.
  • Kreditfaktura är inte samma sak som en makulerad faktura, men i de flesta fall makuleras den första fakturan för att skapa en kreditfaktura från grunden.
  • Beloppen på kreditfakturan kommer med minustecken.

[/dt_vc_list]

Vilka parter får skapa en kreditfaktura?

En kreditfaktura får utfärdas av säljaren, köparen eller en tredje part. Dock ansvarar alltid säljaren för att allt går rätt till, även om annan person har gjort det skriftliga arbetet. Det är därför viktigt att säljaren alltid har koll och ger ett korrekt underlag till den part som ska göra kreditfakturan.

Vad är självfakturering och vilket samband kan det ha med en kreditfaktura?

Självfakturering är när köparen själv upprättar fakturan eller kreditnotan. Det kallas då för självfakturering, men grundansvaret för att allt skrider som det ska, ligger ändå på säljaren. Självfakturan ska stå i säljarens namn och det måste finnas ett godkännande mellan köpare/säljare innan självfaktura görs.

Hur bokförs kreditfaktura i kontantmetoden?

Om man har använt sig av kontantmetoden i bokföringen, så ska man endast redovisa det återbetalda beloppet när överföringen görs till kunden. Om ett belopp redan är betalt, så ska justeringen istället bokföras när återbetalningen sker. Detsamma gäller momsen som också måste justeras vid en överföring.

Får en kreditfaktura ha samma fakturanummer som den ursprungliga fakturan?

Nej, varje upprättad faktura måste ha ett eget fakturanummer. Däremot ska en kreditnota eller kreditfaktura alltid hänvisas till den ursprungliga fakturan och uppge dess nummer också. Men beträffande fakturanumret på kreditnotan, så ska ett nytt nummer anges för att kunna urskilja de tu.

När kan kravet på kreditnota efterges?

När en faktura t.ex kommer med felaktigt debiterad moms, så är det viktigt att en kreditnota utfärdas för att undgå att man blir betalningsskyldig till staten. Men Skatteverket kan göra undantag om köparen är okänd, om denne har avlidit eller om en konkurs är aktuell.