Välj en sida

Körjournal

Summering

  • En körjournal är en slags dagbok där alla resor som görs i tjänstebil förs in.
  • Det spelar ingen roll om det är en tjänsteresa eller en privatresa – allt ska skrivas in tillsammans med bilens mätarställning.
  • När man som företagare ska ordna en körjournal kan man antingen välja mellan att ha en manuell variant eller en elektronisk.
  • Körjournalen bör som minst innehålla bilens mätarställning vid årets början och sedan också ställningen vid årets slut.
  • Som anställd är det inte säkert att man vill ange precis var man varit under sina privata resor. Som arbetsgivare får man acceptera att personen bara skriver privat resa i körjournalen och sedan hur lång resan varit samt eventuellt om denne även har tankat under turen.

En körjournal är ett sätt att redovisa för hur ett företags bilar används. Den kan användas både när bilarna används i tjänsten och när fordonet används privat. Genom körjournalen kan företagaren se hur mycket bilen används, när och till vad. Journalen är också viktig för redovisning till Skatteverket vid bokslut och annat.

I en körjournal ska den anställde på företaget skriva in varje gång denne använder bilen, i vilket syfte bilen används och hur långt man kör. Körjournaler kan upprättas på olika sätt och vilket man väljer är helt upp till företagaren. Dessutom måste företaget se till att journalerna alltid finns i bilarna.

När är körjournaler relevanta för företaget?

En körjournal är relevant för de allra flesta företag. Om företaget har bilar som lånas ut till anställda i tjänst eller om bilen får användas privat ställs det krav på att man ska kunna redovisa hur fordonet används. Ofta kan Skatteverket efterfråga journalerna vid deklaration med mera.

Oavsett om företaget har en eller flera bilar ska det upprättas körjournal. Varje fordon ska ha en sådan och oavsett om resan bara är runt ett hörn ska den föras in i körjournalen så att den alltid stämmer överens med bilens mätarställning. Då har företagaren alltid kontroll på om en bil körs mer än brukligt.

Körjournalen ska alltid innehålla mätarställning. Det skadar dock inte om den också innehåller information om bilens registreringsnummer, vem som kör, hur lång varje resa är och så vidare. Det kan också vara bra att inkludera information om tankningar och liknande. Om bensin ingår i en bilförmån kan det vara mycket klokt att se hur mycket bilen tankas för i privat syfte och sedan jämföra det med hur mycket bensin som går åt för tjänsteresorna. Om privatresorna börjar bli långa och dyra kanske det är dags att ta bort bilförmånen eller gratis drivmedel.

KörjournalElektronisk körjournal

Med en elektronisk körjournal görs det mesta av jobbet automatiskt och man behöver inte heller oroa sig för att någon glömmer att skriva in en eller flera resor och att man sedan inte kan komplettera journalen i efterhand om man inte vet vem som haft bilen. I den elektroniska körjournalen finns det ofta en knapp som föraren kan trycka på för att ställa om mellan privata resor och tjänsteresor. Efter det läggs journalen över till en dator och arbetsgivaren kan komplettera med extra uppgifter och även skriva ut journalen.

Vad ska körjournalen innehålla?

En körjournal ska alltid innehålla bilens mätarställning vid årets början, och vid årets slut. Det är också bra om bilens registreringsnummer finns med, hur lång varje resa är, vilket syfte resan har och om det rör sig om en tjänsteresa kan det också vara bra om namn på besökta företag anges.

Måste man ange när bilen tankas?

I körjournalen kan det vara klokt att ange när bilen tankas, och hur mycket man tankar men det finns inga krav på det. Genom att ange tankningar med mera kan man se hur bilen körs privat. Dessutom kan man lättare urskilja när bilen körs med släp och inte.

Måste privata resor föras in?

Om bilen körs privat måste också den här typen av resor föras in i körjournalen. Körsträcka och att syftet är privat bör då stå med. Man behöver inte skriva precis vad man gör eller exakt var man åker men resan måste alltid vara med i journalen.

Måste körjournalen vara elektronisk?

Nej, det finns inte några krav på att körjournalen ska vara elektronisk. Man kan också skriva journalen manuellt på papper och samla bladen i en pärm eller liknande. Det finns dock en hel del fördelar med att använda sig av en elektronisk körjournal. Ingen glömmer till exempel att skriva in en resa.

Kan körjournalen skapas automatiskt?

Man kan faktiskt skapa en körjournal per automatik. I de allra flesta elektroniska körjournaler trycker föraren bara på en knapp för att ställa in om det är en privat resa eller inte och sedan är det bara att köra. Företagaren kan sedan skriva ut den färdiga körjournalen efter att ha kompletterat den.