Välj en sida

En kontrollbalansräkning kan bli aktuell i ett aktiebolag (AB) i ett läge där man märker att det egna kapitalet håller på att förbrukas.

Kontrollbalansräkning