Välj en sida

Kontoplan

Vad är en Kontoplan?

En kontoplan är den lista som ett företag använder sig av för att organisera och styra sin bokföring. Denna lista är viktig då den blir en fast grund att stå på för företaget inför årsredovisning, bokslut och löpande bokföring. I kontoplanen ingår kontogrupper som tillgångar, skulder, kostnader, intäkter m.m. Varje affärshändelse får ett eget kontonummer.
Kontogrupperna delas sedan in i många olika konton så att det blir en mer detaljerad bokföring. Många företag använder förkortningen ”S-K-I-T” för att memorera de 4 största grupperna: Skulder, Tillgångar, Intäkter och Kostnader. Det är visserligen inget trevligt ord men är definitivt lätt att komma ihåg när man ansvarar för bokföringens virrvarr av grupper hit och dit.

Så hanterar du kontoplanen

Det finns många kontoklasser att ha i åtanke vid bokföring. Alla dessa konton börjar på en viss siffra. Tillgångar startar på 1, Skulder har en tvåa, Intäkter börjar med 3 och Kostnader med 4. De övriga kontona 5, 6 och 7 är utökade konton och 8 innebär kostnader och intäkter tillsammans.
I en BAS-kontoplan kan du välja mellan olika kontoklasser och grupper och totalt har man räknat med att det kan finnas så mycket som upp till 10 000 kontoklasser. Som ansvarig för bokföring kan du dock välja ut viktiga konton från BAS-kontoplanen och dölja resten om du använder dig av bokföringsprogram på dator.
[dt_vc_list]

 • En kontoplan ger dig översikt över alla kontoklasser som ditt företag behöver i bokföringen.
 • Det finns 4 huvudgrupper med ytterligare 6 grupper som allt som allt kan vara uppdelade i tusentals småkonton. Alla konton är fyrsiffriga.
 • I Sverige används BAS-kontoplanen som lämpar sig för både stora och små företag där man kan välja ut konton utefter behov.

[/dt_vc_list]

Var kan jag hitta BAS-kontoplanen?

Du kan enkelt ladda ned eller köpa BAS-kontoplanen för olika företag i en sammanställning, på nätet, t.ex. hos www.bas.se. Där har man gjort upp en kontoplan som man anser vara fördelaktig för företag av olika storlekar eller branscher, såsom enskild näringsidkare eller andra typer. BAS-kontoplanen brukar ges ut för varje år.

Vad heter de grundläggande kontoklasserna?

 • Kontoklass 1 = Tillgångar
 • Kontoklass 2 = Eget kapital och skulder
 • Kontoklass 3 = Intäkter
 • Kontoklass 4 = Material- och varukostnader
 • Kontoklass 5 och 6 = Övriga kostnader som lokalhyra, lager samt andra försäljningskostnader
 • Kontoklass 7 = Personalkostnader som löner
 • Kontoklass 8 = Intäkter/kostnader eller finansiella poster av särskilt slag
 • Kontoklass 9 = Interna kontoklasser
 • Kontoklass 0 = Diverse icke-finansiell information

Måste man tvunget använda sig av BAS-kontoplanen?

Nej, det finns ingen lagstadgad regel som säger att ett företag måste äga en BAS-kontoplan i standardiserad form. Man kan som företagare själv upprätta konton med enskilda nummer och namn. Tänk dock på att om du gör det själv så måste dina konton och därmed bokföring innebära god redovisningssed.

Vem sammanställer kontoplanen?

BAS-kontoplanen kom ut för första gången 1976, och den publiceras fortfarande av företaget BAS-kontogruppen (www.bas.se). Detta för att en ny lag om bokföring trädde i kraft vid samma tillfälle. Sedan 2003 måste BAS-kontoplanen uppdateras årligen och blir också namngiven efter det år den avser. Därför rekommenderas det att varje företag skaffar den senaste upplagan.

Kan jag skaffa en utländsk kontoplan?

Ja, det finns kontoplaner på engelska och andra språk som går att köpa. Detta kan vara bra om du sköter din bokföring på annat språk än svenska. BAS-kontogruppen har en engelsk version av den svenska kontoplanen – The Accounting Manual. Du kan även köpa utländska kontoplaner som upprättats i andra länder.