Välj en sida

Kontoklass

Vad menas med Kontoklass?

En kontoklass är indelade konton som vanligtvis sammanställts i BAS-kontoplanen för att användas i bokföringssyfte. Kontoklasserna talar om var man ska bokföra affärshändelserna så att man sedan ska kunna sammanställa rapporter och redovisning på ett enkelt och lättbegripligt sätt.
Alla konton har en fyrsiffrig kombination. Det finns 10 kontoklasser i BAS-kontoplanen.
Kontoklass 1 avser tillgångar, kontoklass 2 eget kapital och skulder, kontoklass 3 intäkter, kontoklass 4 material- och varukostnader, kontoklass 5 och 6 står för övriga kostnader, kontoklass 7 personalkostnader och kontoklass 8 står för finansiella intäkter och kostnader. 0-9 är interna kostnader. Det är kontoklasserna 1-2 som används i balansräkningen och kontoklasserna 3-8 i resultaträkningen.

Syftet med kontoklasser

Vi har tidigare nämnt att ett bokföringskonto utgörs av 4 siffror och det är alltid första siffran som hänvisar till kontoklassen. Andra siffran reglerar kontogruppen medan de två sista siffrorna anger kontonumret. Vid första början kan det vara klurigt att komma ihåg samtliga kontoklasser, grupper o.s.v., men de etsar sig snart fast på näthinnan.
Ett företag kan välja att dela in kontoklasserna olika, beroende på vilken kontoplan som tillämpas. Dock ser klasserna relativt likartade ut, eftersom de ska vara tydliga vid redovisningen. Syftet med kontoklasserna är att registrera samtliga affärshändelser inom dem och sortera händelserna i systematisk ordning så att registreringsordningen i bokföringen sker på ett tillförlitligt sätt.
[dt_vc_list]

  • Kontoklasserna delas upp i 10 klasser och innebär alltid en fyrsiffrig kombination, där den första siffran kännetecknar kontoklassen ifråga
  • Balanskontona avser kontoklass 1 och 2 medan resultatkontona utgörs av 3 till 8. Andra kontoklasser är för interna kostnader och dylikt
  • Kontoklasserna har sammanställts i BAS-kontoplanen men företag kan också välja att använda andra kontoplaner och utveckla egna

[/dt_vc_list]

Vad står S K I T för?

Ett intressant och uppseendeväckande uttryck som inte alls har en lika negativ klang inom bokföringen som det kan ha i det vardagliga livet är S K I T, vilket står för skulder, kostnader, intäkter och tillgångar; det är ett knep för personen som bokför, för att erinra sig huvudgrupperna.

Måsta samtliga kontoklasser användas inom bokföring?

Nej, i regel inte, men de flesta gör det eftersom ett företag som bedriver verksamhet automatiskt kommer att få användning för de flesta. De konton eller kontoklasser som dock inte kommer till användning kan t.ex. döljas i ett bokföringsprogram, vilket kan vara vanligt för ett mindre företag.

Hur många konton ingår i de olika kontoklasserna?

Sammanlagt består BAS-kontoplanen av cirka 10 000 olika konton som delas upp i kontogrupper. Ibland slår man dock ihop flera grupper för att underlätta för sig. Varje kontoklass innehåller drygt 1000 konton där man sedan kan sålla för att bara ta tillvara de aktuella kontona.

Vad är dubbel bokföring?

Varje kontoklass visar sig från två sidor i dubbel bokföring, där man registrerar i debet och kredit. Detta för att få en tydligare översikt och för att se att man räknat rätt. De olika kontoklasserna minskar eller ökar i debet respektive kredit och det är alltid den första siffran som berättar det.

Vad sker om ett konto inte är kopplat till en kontoklass i bokföringsprogrammet?

Då kan det uppstå problem, inte minst när man sammanställer rapporterna inför redovisningen, vilket gör att dessa konton inte syns. I bokföringsprogram brukar det finnas en flik där du kan samla konton som ännu inte tillhör en kontoklass och koppla dem till en klass.