Välj en sida

Kontantmetoden

Vad menas med Kontantmetoden?

Det finns två sätt att bokföra på – faktureringsmetoden och kontantmetoden. Den sistnämnda tillämpas främst för mindre företag med en årsomsättning som understiger 3 miljoner kronor. Kontantmetoden är en enklare form av bokföring och den huvudsakliga skillnaden mellan den och faktureringsmetoden är att inkomster och utgifter endast bokförs när in- och utbetalningarna sker.
Affärshändelser som leverantörsskulder och kundfordringar slopas därmed i kontantmetoden, vilket inte är fallet i faktureringsmetoden. Denna förstnämnda metod är populär hos enskilda näringsidkare, men den är inget tvång. Trots att kontantmetoden är enklare, väljer många trots allt faktureringsmetoden, eftersom den anses en aning säkrare, även om den är lite mer tidskrävande.

Kontantmetoden – bokslut och moms

Genom att fordringar och leverantörsskulder utelämnas i kontantmetoden, avlägsnas ett moment i den löpande bokföringen. Detta innebär tyvärr att överblicken över samtliga affärshändelser inte blir lika god. Det gäller också att vara uppmärksam på att alla fakturor som ännu inte betalats vid bokslutet, måste bokföras så de avser rätt räkenskapsår.
Detta gäller även momsen. Eftersom du inte kan bokföra momsen vid fakturadatumet med kontantmetoden, utan endast vid betalningstillfället, så bokförs den vid in- och utbetalningar. Om obetalda fakturor förekommer i samband med bokslut, måste dessa tas i beaktning och det gäller även momsen som avser dessa. Momsen redovisas då i bokslutet.
[dt_vc_list]

  • Kontantmetoden är en förenklad form av löpande bokföring och betyder färre konteringar, eftersom endast in- och utbetalningar bokförs och fordringar och leverantörsskulder utelämnas.
  • Den är en uppskattad bokföringsmetod av mindre företag som inte har så många transaktioner under räkenskapsåret.
  • Finns det obetalda fakturor vid bokslutet, ska dessa redovisas samt momsen för dessa. Därför kallas det också bokslutsmetoden.

[/dt_vc_list]

Kan man byta från kontantmetoden till faktureringsmetoden?

Ja, som företagare har du rätt att byta en gång från kontantmetoden till faktureringsmetoden. Det motsatta är dock inte möjligt och inte heller om du har en årsomsättning som överskrider 3 miljoner kronor. Då är faktureringsmetoden ett krav. Man kan inte växla mellan de olika metoderna.

Hur får jag trots allt en god överblick vid kontantmetoden?

Det kan vara svårt att hålla reda på viktig information vid tillämpning av kontantmetoden, och därför finns det tips för att ändå ta kontroll, trots att du inte bokför fakturor innan de betalats. Sortering av fakturor med datum, kund, fakturanummer och/eller i bokstavsordning är A och O.

Kan alla bolagsformer använda kontantmetoden?

Ja, så länge företagets årsomsättning ligger under 3 miljoner, är kontantmetoden en möjlighet vid löpande bokföring. Dock är det främst enskilda näringsidkare som brukar den, men även mindre aktiebolag och handelsbolag kan tycka att den är en fördel då den ger mindre administrativt arbete och därigenom mindre kostnader i vissa fall.

Om min årsomsättning överstiger 3 miljoner ett år, måste jag byta bokföringsmetod?

Nej, normalt har man överseende med detta om årsomsättningen överstiger 3 miljoner kronors-strecket något enstaka år. Om det dock inträffar fler än ett år i rad, blir du normalt tvungen att ta till faktureringsmetoden som du sedan inte får byta igen.

Finns det några knep att fortsätta använda kontantmetoden trots högre omsättning?

Ja, i t.ex aktiebolag kan du välja att dela upp verksamheten i flera aktiebolag. På så sätt kan varje bolag fortsätta med kontantmetoden var och ett för sig. Dock finns det andra aspekter som spelar in, huruvida denna lösning av delning faktiskt är lönsam eller inte.