Välj en sida

Konkurs

En konkurs innebär att ett företags ägodelar och tillgångar tas om hand för att betala tillbaka skulder. Man har ofta hört talas om att ett företag sätts i konkurs och detta är alltså inte detsamma som att frivilligt likvidera ett företag. En privatperson kan även försättas i personlig konkurs.

Den som har skulder kallas alltid gäldenär och den som kräver tillbaka skulden för borgenär. Både gäldenären och borgenären kan begära att ett företag sätts i konkurs och det man gör är då att man ansöker om detta till tingsrätten som därefter utser en konkursförvaltare och för ärendet vidare. Denne får även en summa av gäldenärens pengar.

Sammanfattning

  • Konkurs är när tillgångar tas för att betala skulder
  • Både företag och privatpersoner kan försättas i konkurs
  • Det är tingsrätten som behandlar ärendet och utser en konkursförvaltare
  • Denne får även betalt genom att en viss summa dras från gäldenärens tillgångar
  • Efter konkurs har företaget upphört att existera
  • Därmed kan företaget inte längre krävas på pengar

Så går det till

Som tidigare nämnts så kan både gäldenär och borgenär ansöka om att en juridisk eller fysisk person (d.v.s. gäldenären) försätts i konkurs. Är det gäldenären som gör det kallas det egen ansökan. Konkursen styrs av tingsrätten som utser en konkursförvaltare som även kan vara fler än en. Dessa är oftast advokater.

Det är konkursförvaltaren som ska se till att borgenären får betalt och att göra förteckningar över tillgångar och skulder så att det hela sköts på ett snyggt sätt. Konkursförfarandet styrs enligt Konkurslagen. Gäldenärens egendom kallas för konkursbo och när detta väl är sålt, kan ett icke existerande företag inte längre krävas på pengar. Detsamma gäller inte privatpersoner.

När man startar ett företag gäller det att se över bolagsform för att också vara på det klara med vilket ansvar man själv har som ägare. Vid en konkurs av ett aktiebolag är det inte bolagsägarna som är ansvariga medan detta är fallet med enskilda näringsidkare och handelsbolag/kommanditbolag som blir personligt betalningsansvariga.Konkurs

Alternativ till konkurs

Om man tror att ett företag på sikt ändå har chansen att överleva trots skulder, så kan man skapa ett alternativ till en konkurs – en s.k. företagsrekonstruktion. Detta kan vara olika bolagsformer som har blivit utsatta för ekonomiska problem men som ändå inte ligger fullt så illa till.

Om man anser att det kan vara möjligt att undvika en konkurs och samtidigt försöka lösa problemen, så kan man ansöka om en företagsrekonstruktion hos domstolen. Då får man som företag ett skydd under en tidsbestämd period, mot just konkurs. Under den tidsperioden får en utmätning inte ske, vilket annars är många företags och personers skräck.

Detta alternativ kan vara mycket fördelaktigt, då ett konkursbeslut sätts i verket omedelbart. Så fort en konkurs är ett faktum får gäldenären nämligen inte råda över sin respektive företagets egendom, vilket kan få mycket negativa påföljder, speciellt för personer som är ekonomiskt betalningsansvariga inom företaget. En rekonstruktion kräver dock vanligtvis att fordringsägarna är med på noterna.