Välj en sida

Kassaregister

Vad är ett Kassaregister?

Ett kassaregister är ett hjälpmedel för säljföretag för att registrera all försäljning av varor och tjänster när kontant betalning, kortbetalning samt betalning med presentkort sker. Detta är för att skydda företagare mot oseriös konkurrens och enligt lag krävs det ett certifierat kassaregister för företag som betalas med kontanta medel. I kassaregistret ingår kassaapparat, kassasystem, kassaterminal m.m.
Alla företag som måste ha ett godkänt kassaregister är också skyldiga att rapportera detta till Skatteverket. Detta för att det är Skatteverket som godkänner registret. Kravet är att kassaregistret måste vara anslutet till en speciell kontrollenhet och att alla registreringar ska kunna avläsas korrekt och skapa kontrollkoder på så kallade kontrollremsor.

Kassaregistret – en mer ingående förklaring

Det som framgår ur registret är alltifrån försäljningsantal, returer, övningsslag och annan behandlingshistorik som utgör föremål för granskning. Kassaregistret måste också ha enkla metoder för att komma åt inställningar och andra programmeringar för att se sambandet mellan olika poster och hur de hanteras. Genom kontrollremsor registreras ändringar, vilka bevaras i 2 månader.
Målet med att ha ett certifierat kassaregister, är att se till att säljföretag inte säljer något svart genom att hålla alltför låga priser, vilket bidrar till att de åker snålskjuts på seriösa företag som då hamnar i skymundan på grund av konkurrensen. Kassaregister behövs dock inte i taxibranschen, hemförsäljningsbranschen, varuautomater/spelautomater samt i landstingens och kommuners verksamheter.
[dt_vc_list]

  • Ett kassaregister är ett system som består av kassaapparat, kassasystem, terminal och annat som på ett tillförlitligt sätt registrerar all kontant försäljning.
  • Idag finns dock betydligt enklare certifierade kassaregister i form av avancerade appar.
  • Om ett företag bryter mot lagen och inte kan uppvisa ett godkänt kassaregister, kan det få betala minst 12 500 kronor i böter.

[/dt_vc_list]

Kan man ansöka om undantag vid kassaregister?

Ja, i vissa fall kan företagare ansöka om undantag, trots att bolaget faktiskt är skyldigt att ha ett kassaregister. Kanske har du ett annat pålitligt sätt att redovisa din försäljning eller kanske det finns andra underlag för att få dispens. Väderförhållanden och avsaknad av el anses dock som oskäligt.

Om mitt företag utgör undantag för kassaregister - ska köpen ändå registreras?

Ja, detta är mycket viktigt att poängtera. Bara för att man slipper undan kraven att ha ett kassaregister, så måste ändå alla köp registreras och kvitto utfärdas till kunderna. Detta kan göras manuellt eller med ett annat tillförlitligt system som godkänts av Skatteverket.

Finns det digitala kassaregister?

Absolut! Idag när den digitala världen breder ut sig alltmer, så går det att skaffa sig certifierad kassaregistrering via molnet på digital väg. Detta är ett perfekt alternativ för de företagare som vill slippa otympliga kassalådor och dyra hårdvaror. Det finns idag appar som erbjuder certifierade kassaregister till ett billigare pris.

Finns det en lägre omsättningsgräns för att slippa kassaregister?

Ja, varje företag som har en årlig omsättning på över 182 000 kronor, måste skaffa ett certifierat kassaregister. Om din årsomsättning överskrider beloppet är det således mycket möjligt att du råkar ut för stickprovskontroller från Skatteverket, så se till att skaffa kassaregistret om du inte redan har det.

Behövs ett kassaregister om all betalning sker via bankgiro och transaktioner?

Nej, om det förefaller så att inga kontanta medel används, såväl som kontokort eller presentcheckar, så behövs vanligen inget certifierat kassaregister. Det som du dock inte slipper undan ifrån, är att det trots allt måste förekomma kvitton och underlag på varje transaktion i bokföringen.