Välj en sida

Kassalikviditet

Summering

  • Oavsett om man har ett stort eller ett litet företag är det bra att hålla koll på kassalikviditeten. Den kan många gånger vara avgörande om företaget kan få ett lån eller en kredit mm.
  • Om man märker att företaget börjar få en lite sämre kassalikviditet kan det vara en bra idé att se om man kan höja den något.
  • När det gäller kortfristiga skulder är det faktiskt en hel del saker som räknas dit. Många av dem kanske inte alls är sådant man tänker på.

När man nämner ordet kassalikviditet menar man egentligen hur stor förmåga ett företag har att kunna betala alla eventuella kortfristiga skulder. Om den här likviditeten på 100 % eller mer betyder det att företaget kan betala alla sina kortfristiga skulder med en gång om tillgångarna som finns i omsättningen kan användas direkt.

Om ett företag har en kassalikviditet på under 100 % och om omsättningstillgångarna inte kan användas med detsamma kan företaget behöva ta lån eller göra sig av med saker som utrustning eller byggnader för att kunna lösa sina kortfristiga skulder. Därför vill man alltid ha en kassalikviditet på minst 100 %.

När är kassalikviditet relevant för en företagare?

Kassalikviditeten är alltid relevant för en företagare. Om det är ett litet egenföretag som inte har några skulder alls är den mindre viktig men så fort företaget börjar låna pengar eller liknande blir det viktigt att se över sin likviditet lite mer noga.

Om företaget inte har några långsiktiga tillgångar är det än mer viktigt att se till att kassalikviditeten är bra. Då finns det nämligen inga tillgångar att ta av och då kan företaget vara tvingat till att ta ett lån. Det i sin tur kan vara svårt om kassalikviditeten är mycket dålig.

Kassalikviditet

Öka kassalikviditeten

Likviditeten talar om hur stor chans det är att företaget kan betala sina kortfristiga skulder omgående. Den kan enkelt räknas ut genom en lätt formel och för att hålla koll på hur likviditeten ser ut kan företagaren föra en likviditetsbudget vid sidan av den vanliga budgeten för företaget. I den för man in inkomster, lån som har betalats och så vidare.

Att öka kassalikviditeten kan till exempel ske genom att man ser till att öka andelen kontant betalande kunder och att man inte längre accepterar fakturor. Man kan också förkorta kredittiden till kunder som inte kan betala kontant. Om det går kan det också vara klokt att kontakta eventuella leverantörer och höra om kredittiden där går att förlänga något. Det kan också vara bra att minska varulager och annat som är pengar som inte kan användas. En bra kassalikviditet är generellt sett bättre än ett stort varulager som bara ligger.

När det gäller kortfristiga skulder är det faktiskt en hel del saker som räknas dit. Många av dem kanske inte alls är sådant man tänker på. Man kan säga att nästan alla skulder, krediter och lån som har kortare löptid än ett år är en kortfristig skuld. Det är med andra ord både leverantörsfakturor och annat som faller inom den här kategorin. Man kan tro att företaget har en bra likviditet men det kan helt enkelt bero på att man glömt räkna med inköp gjorda tidigare eller på att man missat någon faktura.

Varför är en hög kassalikviditet bra?

En hög kassalikviditet visar på ett framgångsrikt företag. Leverantörer och andra får ofta ett bättre öga till företaget och det kan också vara lättare att handla på kredit och annat om man ser att företaget har en bra kassalikviditet som ligger på mer än 100 %.

Hur kan man höja sin likviditet?

Det finns flera sätt man kan höja sin kassalikviditet på. Man kan till exempel förkorta sina kunders kredittid och förlänga den kredittid man har hos olika leverantörer. Man kan också sälja mer inom kontantdelen i företaget och minska ner antalet personer som handlar på faktura eller kredit.

Hur håller man koll på kassalikviditeten?

Det allra bästa sättet att hålla koll på sin kassalikviditet är genom att man helt enkelt för en likviditetsbudget. I den för man in vad man säljer för, vilka skulder som kommer fram och så vidare. Man kryssar sedan av när betalning kommer in med mera.

Hur räknar man ut kassalikviditet?

Det finns en relativt enkel formel som kan användas för att räkna ut ett företags kassalikviditet. För att räkna ut den tar man helt enkelt företagets alla omsättningstillgångar, exklusive lager och delar det med de kortfristiga skulderna och den föreslagna utdelningen. Genom det här får man fram kassalikviditeten.

Vilka skulder räknas som kortfristiga?

Kortfristiga skulder är till exempel kredit hos leverantörer, små lån, leverantörsfakturor med mera som inte är betalat. Generellt sett brukar man säga att alla skulder som har en löptid på mindre än ett år är kortfristiga skulder och hit räknas checkkrediträkningar, löner och liknande också in.