Välj en sida

Kassaberedskap

Summering

  • En kassaberedskap används för att visa på ett företags betalningsförmåga och det är ett nyckeltal som alla företagare kan ha stor nytta av. Det kan till exempel vara så att företagaren vill låna pengar och då kan det efterfrågas hur stor betalningsförmåga som finns i företaget och hur den ekonomiska situationen ser ut.
  • Kassaberedskapen räknas fram genom att företagets likvida medel delas med nettoomsättningen. Siffran som kommer fram är möjligheten att betala med likvida medel i förhållande till omsättningen i procent.
  • Det är en fördel med att ha en hög kassaberedskap eftersom att det visar på att företaget överlag har en bättre ekonomi och det spelar ingen roll om man har ett enskilt företag, ett aktiebolag eller liknande.
  • Det finns inga siffror för hur hög kassaberedskapen ska vara utan det är så att siffrorna varierar mellan olika branscher och beroende på hur stort företaget är när den räknas fram.

Ett företags kassaberedskap används för att tala om och visa på ett företags betalningsförmåga. Det uttrycker förmågan att betala i form av likvida medel som sätts i procent av företagets nettoomsättning. Kassaberedskap är likvida medel delat med nettoomsättningen. Det är relativt enkelt att räkna fram den och det kan vara bra att känna till.

När man ska ta fram kassaberedskapen ska den alltid räknas från de likvida medlen och den summan ska sedan delas med summan av företagets nettoomsättning. Genom det får man fram en procentuell siffra för kassaberedskapen i företaget. Likvida medel är pengar som är tillgängliga direkt, om nettoomsättning de inkomster som finns efter eventuella skatter med mera.

När är kassaberedskap relevant för en företagare?

En kassaberedskap kan vara relevant för en företagare om denne vill veta hur företagets ekonomi ser ut överlag. Om det är så att företagaren vill eller behöver ansöka om ett lån eller en kredit kan det också vara bra att kunna visa på en bra kassaberedskap.

Alla företag kan i regel ha nytta av att ha en kassaberedskap och det kan också vara bra att räkna om den då och då eftersom att företagets omsättning och likvida medel kommer att ändras med tiden. Om man inte gör en ny uträkning kan kassaberedskapen vara lägre än i verkligheten.

Kassaberedskap

Bör enskilda firmor ha kassaberedskap?

Även enskilda firmor bör ha en kassaberedskap och den bör kontrolleras då och då. Eftersom att den visar på vilken möjlighet företaget har att betala samt på den ekonomiska statusen överlag är det mycket praktiskt att använda nyckeltalet även i ett lite mindre eller nystartat företag.

Hur räknar man ut kassaberedskap?

Det är relativt enkelt att räkna ut företagets kassaberedskap. Det gäller bara att ha koll på företagets siffror när det kommer till nettoomsättning och de likvida medel som finns i företaget. Man måste alltså ha koll på eventuella kontanter, kassan med mera. De likvida medlen delas med nettoomsättningen för att hitta kassaberedskapen.

Hur stor ska kassaberedskapen vara?

Det finns inte några generella siffror för hur stor en kassaberedskap ska vara utan det varierar mellan olika branscher och marknader. En högre siffra är dock alltid bättre än en låg. Siffror på minussidan eller som är under 1 % kan dock tyda på en dålig ekonomi.

Varför är det bra med en stor kassaberedskap?

Generellt sett kan man säga att en stor eller hög kassaberedskap visar på att företaget har en bra möjlighet att betala för sig samtidigt som siffran också visar på hur ekonomin som helhet ser ut. En bra siffra i kassaberedskap visar alltså på bättre ekonomi.

Ska kassaberedskap redovisas?

Nej. Företaget behöver inte redovisa sin kassaberedskap under någon speciell post men det kan vara bra att kunna ta fram den vid eventuella behov av lån, krediter eller vid inköp av olika saker på avbetalning. Då kan pengarna ofta beviljas lite lättare om en god betalningsförmåga uppvisas.