Välj en sida

Kapacitetsbevarande

Summering

  • När man driver ett företag kan det behövas olika resurser men man måste också komma ihåg att prisläget kan förändras. Det är då kapacitetsbevarande kommer in i bilden.
  • Oavsett vilken typ av företag man har kan det vara praktiskt att räkna med kostnaden för att köpa nya resurser för att kunna driva företaget vidare.
  • Om man inte räknar med prishöjningar med mera kan det komma som en obehaglig överraskning när resurser ett par år efter grundinköpet ska inhandlas och prisläget då har gått upp rejält. Det kan nämligen bli dyrare att ersätta resurserna än att göra grundinvesteringen.
  • Om man hellre ser till kostnaden kan det vara klokt att kolla lite extra på förmögenhetsbevarande som är lite av en motsats till kapacitetsbevarande.
  • När det gäller kapacitetsbevarande kan beloppet att sätta av variera beroende på vilken bransch det gäller, vilka resurser som krävs och så vidare. En viss prisökning bör dock alltid räknas in.

I en kapacitetsbevarande princip ska man beräkna kostnader för vad det kostar att köpa in nya produkter, resurser med mera till det pris som gäller på marknaden just för tillfället. Det innebär att företaget kan behöva sätta av extra pengar när det gäller just produktion och kapacitet.

Det kan ske faktiska ändringar i de reella värdet när det gäller att köpa de nya sakerna som behövs. När det gäller olika företag kan det med andra ord kosta mer att köpa nya saker för att upprätthålla samma kapacitet än vad själva grundinvesteringen kostade att göra från första början.

När är kapacitetsbevarande relevant för en företagare?

Kapacitetsbevarande är relevant i alla de situationer då företaget använder maskiner eller liknande för att producera något. Det handlar helt enkelt om att företagaren ska beräkna vad det kan kosta att köpa in resurser med mera för att kunna upprätthålla en tillräckligt hög kapacitet.

I en budget för företaget kan det till exempel vara bra att ta med de här kostnaderna. Då är man som företagare förberedd på eventuella svängningar på marknaden och man kan säkerställa att kapaciteten upprätthålls, även om saker går sönder eller behöver köpas nytt av någon anledning. Då finns pengar avsatta till det.

Kapacitetsbevarande

Berör kapacitetsbevarande alla företag?

Generellt sett kan man säga att kapacitetsbevarande berör alla företag, stora som små. När företaget ska ersätta något för att kunna upprätthålla samma kapacitet som tidigare spelar det egentligen ingen roll om man har ett stort företag eller om man är en liten och nystartad egenföretagare.

Hur mycket pengar bör en företagare sätta av?

Hur mycket pengar en företagare bör sätta av till kapacitetsbevarande med mera beror mycket på vad företaget sysslar med. Ju dyrare resurser företaget använder sig av och anskaffar, desto högre bör också de framtida kostnaderna för att återanskaffa de förbrukade resurserna beräknas.

Varför är det viktigt att tänka på kapacitetsbevarande?

Även om kostnader och annat är viktigt att tänka på i ett företag är det också viktigt att tänka på att företaget behöver ha en viss kapacitet för att kunna klara sig på marknaden. Om man behöver ersätta något måste man ta hänsyn och avsätta pengar till det.

Inom vilka branscher är det viktigt?

Det är viktigt att tänka kapacitetsbevarande inom alla branscher, samtidigt som det då och då också kan vara bra att granska företaget även ur andra synvinklar. Om företaget tillverkar saker och lever på det gäller det dock att kapaciteten alltid upprätthålls, annars kommer företaget att gå under.

Vad skiljer kapacitetsbevarande från förmögenhetsbevarande?

När ett företag tänker förmögenhetsbevarande kommer nuvärdessumman av produkter och annan utrustning alltid att vara lika stora som grundinvesteringen. Det innebär att företaget ser till vad saker en gång kostat, och inte till vilken kapacitet de ger eller vad det kostar att uppnå en lika hög kapacitet.