Välj en sida

Inventering

Vad menas med Inventering?

Företag som har tillgångar samt ett varulager måste göra en inventering för att sammanfatta värdet av tillgångarna. Inventeringar görs i butiker och inom säljande företag med produkter i lager. Det sker vanligen genom att man med datasystem samlar informationen och summerar värdet samt gör statistik över vad som finns närvarande.
Enligt skattemyndigheterna är det din skyldighet att göra en inventering minst en gång om året och dela med dig av de uppgifterna till staten. I den mån du inte har ett lagersystem brukar inventeringen ske på bokslutsdagen, men i annat fall kan den förekomma tidigare. Inventering ska ta hänsyn till varje enskild artikel.

Att inventera rätt

Vid inventering ska samtliga artiklar i lagret värderas, mätas eller vägas, beroende på hur de värderas på rätt sätt. Ett tips är att låta en eller två kunniga personer ta hand om den biten. Noggrannhet och kunskap är viktiga egenskaper. En person kan ta hand om räkningen, medans den andra antecknar artiklarna.
Bokföringen spelar en oerhört viktig roll inför inventeringen, eftersom det är där som inventarier, tillgångar, produkter och varor överlag, har sin givna plats och registreras löpande. Tänk också på att inventeringar även innebär registrering av priser, avstämningar av kassarapporter och en rad andra faktorer som spelar in när man sammanställer statistik.
[dt_vc_list]

  • Företag är tvungna att inventera sina lager och tillgångar varje år och meddela värdet till Skatteverket
  • Inventering måste ske noggrant och grundligt, varpå det är bra om man utser ett par personer som vet hur det går till
  • Det finns flera metoder som kan tillämpas för lagervärdering. LIFO och FIFO är två av dem.

[/dt_vc_list]

Gäller inventering enbart lagret?

Inventering gäller egentligen allt som står i företagets ägo vad gäller varor, maskiner och lager m.m. Det är ett sätt att stämma av vad man har av värde och vad man kanske behöver köpa in den närmaste framtiden. Inventeringar utgör skatteunderlag när företaget ska betala skatt.

Vad är FIFO?

I Sverige och i världen finns det flera datasystem som används för inventering och som bygger på kösystem för att värdera lagret. Inom Europa är det vanligast att använda FIFO som är en förkortning av First-In-First-Out och som värderar lagret efter den tidigast inköpta varan, som är den som ska säljas först.

Vad är LIFO?

I USA och vissa delar av Östeuropa tillämpar man LIFO, Last-In-First-Out, som bygger på den motsatta principen att den ”yngsta” varan är den som ska säljas först och att äldre varor lever kvar på lagret. Metoden har dock fått kritik, dels genom att det anses ge skattelättnader och dels för att det orsakar svinn.

Hur inventerar jag mitt lager korrekt?

Du inventerar lagret genom att gå igenom varenda artikel utifrån artikelnummer och väger, mäter och/eller räknar artiklarna från början till slut. Tänk också på att du måste prissätta dem till lägsta lagervärdesprincipen, som i sin tur innebär att posten värderas till lägsta anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.

Kan jag inventera löpande under året?

Ja, absolut och det rekommenderas dessutom. Om du inventerar ditt lager kontinuerligt är det chans att du får en mer rättvisande bild av ekonomin, samt att nästa inventering går snabbare. Resultatet kan nämligen inte sammanställas förrän inventeringen skett. Det är speciellt viktigt om du driver ett stort företag med många variationer.