Välj en sida

Inventarier

Vad menas med Inventarier?

Alla företag behöver någon form av inventarier, d.v.s. tillgångar som företaget använder för att kunna utföra sina sysslor och bidra till att verksamheten går som den ska. Vi talar t.ex. om olika verktyg, möbler, datorer, bilar eller annat som behövs. Inventarier innebär ett stadigvarande användande i företaget och anges på ett tillgångskonto i bokföringen.
Hur man drar av inventariernas kostnad, beror på vilken tillgång det rör sig om. Det är den ekonomiska livslängden som dras av i bokföringen genom avskrivningar. Dock kan hela kostnaden dras av med detsamma, om det gäller förbrukningsinventarier. Detta är tillgångar som inte har en längre ekonomisk livslängd än max 3 år.

Så dras inventarierna av

Det finns tre alternativ att dra av kostnaderna för inventarier. Antingen görs det direkt vid inköpet om det gäller förbrukningsinventarier med kort livslängd eller max 3 år, eller också använder man sig av restvärdesavskrivning eller räkenskapsenlig avskrivning. Den sistnämnda är lite mer komplicerad och ska också stämma överens med avdraget i beskattningen.
Restvärdesavskrivning är lite enklare och behöver inte innebära samma avdrag som vid deklarationsredovisningen. Den andra huvudskillnaden är att restvärdesavskrivning får ske med max 25% av restvärdet på inventarierna, istället för 30% som vid räkenskapsenlig avskrivning. Det sistnämnda tillämpar dock två avskrivningsregler – 30-regeln och kompletteringsregeln. 30-regeln bidrar till degressiv avskrivning och tar längst tid.
  • Inventarier är olika tillgångar som maskiner, datorer, möbler m.m, som gör att ett företag kan bedriva den verksamhet som sig bör.
  • Inventarier skrivs av för varje år. Den totala kostnaden för den delas upp på ett antal år den förväntas fungera, och bokförs genom ett avdrag.
  • Det finns tre metoder för avdragen – omedelbar, restvärdesavskrivning och räkenskapsenlig avskrivning.

Vad exakt räknas till inventarier?

Exakt vad ett inventarium är, finns det ingen grundläggande regel om. Det får helt enkelt företaget avgöra, genom att bedöma vad som krävs för att verksamheten ska fungerar dagligen. Det kan faktiskt vara allt ifrån produktionsanläggningar till enkla verktyg. Allt beror på företagets avsikt, och detta avgörs också utifrån redovisningen.

Är datorprogram en del av inventariet eller ytterligare ett inventarium?

Många maskiner i det moderna samhället kräver omfattande datorprogram, så dessa kan vara tvungna att köpas till för att få maskinen att fungera. Skatteverket har därmed beslutat att datorprogrammen ses som en del av inventariet, oavsett om den specifika utgiften för mjukvaran måste bokföras direkt eller inte.

Är bostadsrätten jag jobbar i ett inventarium?

Nej. Om du bedriver näringsverksamhet i en bostadsrätt som du använder som kontor, så kan du inte göra avdrag för denna. Detta på grund av att det utgör en andel av en ekonomisk förening, och även om du betraktar det som en tillgång, så får ingen årlig värdeminskning ske.

Hur bokförs inventarier?

Det finns specifika konton i bokföringsprogrammet för just inventarier (konto för tillgångar). De värdeminskningar som blir, bör bokföras varje månad, så att den slutgiltiga värdeminskningen vid årets slut, inte blir missvisande i redovisningen. För att göra det enklare för dig så kan du lägga in det som automatkonteringar.

Vad är kompletteringsregeln?

Kompletteringsregeln är en metod att använda sig av för att göra räkenskapsenlig avskrivning. Istället för att dra av 30% av restvärdet vid årets början + inköp av årets inventarier – försäljning av inventarier, så drar företaget av 20% vid slutet av varje beskattningsår och delar upp detta på 5 år. Då går avskrivningen betydligt snabbare.