Välj en sida

Intäkt är värdet av ett företags försäljning över en viss tid.

Intäkt