Som företagare betalar du moms på varor eller tjänster du säljer. Moms för varor eller tjänster som köps in till ett företag kallas för ingående moms, och det är moms som företaget får tillbaka. Du redovisar därför även ingående moms till Skatteverket då du får tillbaka eller får betala mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms.

Moms är lika med mervärdesskatt

Som privatpersoner är vi vana vid att inte behöva göra skillnad på ingående och utgående moms då den vanligtvis är inkluderad i kostnaden för alla varor och tjänster vi köper. Företagare är själva skyldiga att redovisa och betala den mervärdesskatt momsen innebär till Skatteverket. Detta sker månads-, kvartals- eller årsvis.

Sammanfattning av ingående moms

Ingående moms

  • Ingående moms är moms på tjänster eller varor som företaget köper in.
  • Företag betalar endast moms för varor som säljs, ingående moms är därför pengar som kvittas eller fås tillbaka.
  • Ingående moms redovisas tillsammans med utgående moms månads-, kvartals- eller årsvis beroende på företagets totala omsättning.

Tänk inkomster eller utgifter

Ett enkelt sätt att skilja mellan ingående och utgående moms är att tänka på om det är en faktura företaget skickar eller får in. Om det är en faktura ditt företag ska betala så handlar det om ingående moms och innebär alltså pengar som företaget ska få “in”, alltså tillbaka.

Redovisningsplikt

Moms redovisas alltså med jämna mellanrum varje år. Beroende på hur stort företaget är så går det själv att välja hur ofta det ska ske. Tumregeln är att ju större omsättningen är desto mer frekvent ska företaget redovisa moms. Mindre företag kan själva välja att redovisa en gång per månad, kvartal eller år.

Redovisa moms även då du inte har några utgifter

Ingående moms ingår som en del av den redovisning du regelbundet lämnar in till Skatteverket och måste alltså redovisas också under perioder då du inte har några utgifter. Momsredovisning kan ske både i pappersform eller elektroniskt med hjälp av Bank-ID via Skatteverkets hemsida.

Svenska momssatser

Momssatsen i Sverige ligger vanligtvis på 25% oavsett om det handlar om ingående eller utgående moms. För exempelvis restauranger, livsmedel och hotell ligger momsen på 12%, medan nöjen som konserter och böcker har en moms på 6%. Det är de siffror du som företagare har att förhålla dig till vid ingående moms.

Spara kvitton och fakturor

Var noggrann med att spara alla ingående kvitton och fakturor. När du redovisar ingående moms till Skatteverket så kontrollerar de först om de kan kvitta din moms mot andra skatter. Om nettot är till din fördel så betalas summan du ska få tillbaka till ditt skattekonto inom några dagar.

Tydliga regler för när ingående moms gäller

Om du gör ett inköp av en vara som används både privat och i företaget så görs avdrag endast för en skälig del av beloppet. För till exempel representation får man göra avdrag endast om det finns en tydlig koppling till företagets verksamhet.