Välj en sida

Ingående Balans

Vad är ingående balans?

En ingående balans är ett belopp som när ett nytt räkenskapsår tar vid beskriver ett företags tillgångar, eget kapital samt skulder. Beloppet består av alla olika belopp som i början av året har bokförts som ingående saldon på de nämnda områdena tillgångar, eget kapital, skulder samt även konton för avsättningar.
De olika beloppen som utgör ett företags ingående balans plockas från balansräkningens sektion för utgående balans och denna ska vara dokumenterad från den sista dagen på det avslutade räkenskapsåret. I praktiken innebär detta att det är ett företags utgående balans från räkenskapsår 1 som står till grund för den ingående balansen räkenskapsår 2.

Är den ingående balansen relevant för nyföretagare?

Nystartade företag innehar inte någon bokföring från tidigare år och har därmed ingen ingående balans registrerad. Det finns med andra ord ingen utgående balans att hämta den ingående balansen från. Ett nystartat företags aktiekapital bokförs inte som ingående balans då den summan per automatik inte kommer från det föregående räkenskapsåret.
Som nyföretagare bör du känna till att ingående balans benämns som IB inom räkenskapssammanhang. När du haft din verksamhet aktiv i ett helt räkenskapsår ska du således redovisa den ingående balansen inför det nya året. En enkel regel är att din ingående balans för räkenskapsår 2 är summan du bokför som utgående balans för år 1.
[dt_vc_list]

  • Den ingående balansen visar ett företags tillgångar, det egna kapitalet samt skulderna vid skiftet från ett räkenskapsår till ett nytt.
  • Nya företag som inte har någon bokföringsbakgrund redovisar ingen ingående balans förrän efter det första räkenskapsårets slut.
  • Först då finns belopp bokförda från det gångna räkenskapsåret som summeras och registreras som ingående balans för år 2.

[/dt_vc_list]

Var hittas den ingående balansen?

Ett företags ingående balans hämtas från det förgångna räkenskapsårets balansrapport. Den är mer detaljerad i sin beskrivning, men saknar samtidigt den periodisering samt de bokslutsjusteringar som balansräkningen ger. I balansrapporten finner du det belopp (IB) som representerar samtliga registrerade belopp från det gångna året fram till dagen innan räkenskapsårsskiftet.

Vad är det engelska begreppet för ingående balans?

För dig som exempelvis arbetar och är verksam inom en internationell företagsmiljö gäller det att ha koll på de rätta räkenskapstermerna. En ekonomisk rapport som inte uttrycks i korrekta engelska termer kan uppfattas helt fel. Den ingående balansen kallas på engelska för opening balance.

Är ingående saldo samma som ingående balans?

I din balansräkning finns tre olika kolumner; ingående balans, perioden samt utgående balans. Det finns i vissa fall ytterligare en kolumn som bär namnet ingående saldo, vilken kan förvirra dig som företagare. Det ingående saldot är samma sak som ingående balans, men det gäller för en kortare tidsperiod.

Vad innebär den ingående balansens egna kapital?

I varje företags balansräkning finns en post för det egna kapitalet, vilket är den del av företagets pengar som kommer från ”egen ficka”. Räkenskapsmässigt är det egna kapitalet lika med tillgångar med avdrag för skulderna. När du registrerar en ingående balans hämtas de egna kapitalbeloppen från det föregångna räkenskapsåret.

Vad innebär den ingående balansens tillgångar?

I den ingående balansen presenteras tillsammans med det egna kapitalet och skulder de tillgångar som finns registrerade vid tidpunkten för ett räkenskapsårsskifte. Tillgångar kan vara antingen anläggningstillgångar eller omsättningstillgångar och bägge dessa delas upp i ytterligare undergrupper. Ett företags tillgångar är alltså en summa av ett företags ”värde”.