Välj en sida

Immateriell tillgång

Vad menas med Immateriell tillgång?

Immateriella tillgångar handlar om de tillgångar som ett företag har men som inte går att ta på, då det rör sig om icke-fysiska sådana. Det är mycket vanligt att ett företags största tillgångar är immateriella. Några klassiska exempel på immateriella tillgångar är humankapital, patent, licensrättigheter, databaser, egenutvecklad teknik, certifieringar och kundregister.
Ett företags immateriella tillgångar bör hanteras och skyddas på olika sätt och det finns därför ett specifikt juridiskt område som kallas för immateriellt rättsskydd. Här ingår patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt och upphovsrätt. Vidare så finns det även lagar inom marknadsföringsrätt, företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och konkurrensrätt som skyddar ett företags immateriella tillgångar.

Vikten av immateriella tillgångar för företagare

Det är viktigt att företagare har god insyn och förståelse kring vad en immateriell tillgång innebär, eftersom en stor del av företaget som man bedriver omfattas av detta. En person som driver företag måste säkerställa att ens immateriella tillgångar, såsom företagets namn, icke-fysiska produkter/tjänster, logotyp, interna manualer etc., är skyddade.
Om företagaren inte skyddar sina immateriella rättigheter så riskerar man att dessa kopieras och används av andra personer/företag på ett olagligt sätt. I Sverige så gäller upphovsrätten automatiskt när något skapas (exempelvis film, litteratur och musik) men däremot så måste man registrera andra immateriella rättigheter hos Patent- och Registreringsverket (PRV) för att de skall vara skyddade.
[dt_vc_list]

  • Immateriella tillgångar handlar om de icke-fysiska tillgångarna som ett företag besitter. Exempel på immateriella tillgångar är patent, licensrättigheter, databaser, egenutvecklad teknik och kundregister.
  • Immateriella tillgångar skyddas av immateriella rättsskyddet som innefattar patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt och upphovsrätt
  • Om en företagare inte skyddar sina immateriella tillgångar kan andra personer och företag kopiera idéer samt icke-fysiska produkter och tjänster.

[/dt_vc_list]

Vad kan immateriella tillgångar vara för något?

Immateriella tillgångar innebär alla de tillgångar som ett företag har, men som man fysiskt inte kan ta på. Några exempel på detta kan vara företagets namn, logga, immateriella produkter eller tjänster som man erbjuder, interna arbetsmetoder, affärsidéer och modeller, företagets kundregister eller den interna databasen.

Hur skyddas immateriella tillgångar?

De immateriella tillgångarna som ett företag besitter skyddas av det immateriella rättsskyddet. Detta juridiska område innefattas av patenträtt, upphovsrätt, varumärkesrätt och mönsterrätt. Det finns även vissa lagar som överlappar immaterialrätten såsom marknadsföringsrätt, företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och konkurrensrätt vilka skall fungera som komplement för det immateriella rättsskyddet.

Kan en tillgång innefattas av flera immaterielrätter?

Ja. Om ett företag tagit fram en ny hjälm med nytt namn (loggan) så är detta ett varumärke och innefattas av varumärkesrätt. Om företaget löst ett problem och tagit fram en perfekt passform som ökar säkerheten, bör man söka patent. Har företaget utvecklat ett specifikt utseende innefattas av design upphovsrätt.

Hur bör ett företag hantera sina immateriella tillgångar?

Ett företag bör ha en IP-strategi för att säkerställa så att de immateriella tillgångarna hanteras på ett korrekt sätt. Vidare så bör företagare alltid gå igenom samtliga tillgångar som man besitter, så att man vet vad som omfattas av det immateriella rättsskyddet och vad som istället kräver tydliga avtal.

Vem är ansvarig för att skydda immateriella tillgångar?

Myndigheten som är ansvarig för immateriella tillgångar och rättigheter i Sverige är Patent och Registreringsverket (förkortas PRV). Det gäller att man som företagare registrerar det patent, mönster, design eller varumärke om man vill skydda, då detta (till skillnad från upphovsrätten) inte sker automatiskt.