Välj en sida

IBAN

IBAN, International Bank Account Number

Om du har studerat ditt kontoutdrag eller tittat noga på internetbanken, så har du förmodligen sett IBAN och BIC. Ett IBAN-nummer är ett internationellt kontonummer som främst används för handel mellan EU-länder och även några länder som inte tillhör EU. Sammanlagt använder cirka 75 länder IBAN för en enklare banköverföring.

IBAN står för International Bank Account Number på engelska och används enbart när transaktioner sker mellan utländska bankkonton. Numret består av högst 34 tecken, i Sverige har vi 24 och mängden kan variera beroende på land. Dessa tecken innefattar land, clearingnumret, bank-id och kontrollsiffror. Tillsammans med IBAN-numret används också en BIC-kod, tidigare SWIFT-adressen.

IBAN ger en mer fördelaktig handel

IBAN-numret har framtagits för att gynna den gränsöverskridande handeln och göra så att transaktioner kan genomföras utan att behöva betala alltför höga avgifter. Med IBAN gäller dessutom lika avgifter för valutan Euro och SEK, vilket innebär att avgiften hos avsändare och mottagare måste vara densamma.
Om det ingår en valutaväxling, så kommer mottagaren förmodligen att tvingas betala en särskild valutaväxlingsavgift innan pengarna når kontot. Detta är bankens rättighet om transaktionen sker i fler valutor än Euro. Dock gäller fortfarande lika avgifter för Euro och SEK vid själva transaktionen, eftersom Sverige har anslutit sig till förordningen där lika avgifter tillämpas.
[dt_vc_list]

  • IBAN-numret som betstår av högst 34 tecken, används vid internationell banköverföring, speciellt inom EU då lika avgifter ska gälla.
  • Transaktionen måste göras tillsammans med en BIC-kod som är bankens egen kod och som består av 8-11 tecken. Denna kod styr överföringen rätt.
  • En banköverföring med IBAN tar som max 4 bankdagar, oftast 2.

[/dt_vc_list]

Vilka avgifter betalas i samband med IBAN?

De avgifter som gäller kan variera men normalt sett brukar det inte röra sig om mer än 100 kronor eller drygt 12 euro. Ibland kostar det ingenting. Tanken är att avgiften inte får överstiga den avgift som en överföring inom de båda länderna som transaktionen avser skulle ha kostat.

Hur skaffar man sig IBAN?

Om man har ett bankkonto i någon europeisk bank så är det högst troligt att bankkontonumret också har ett IBAN-nummer. Numret kan du alltid avläsa på din internetbank eller på ditt kontoutdrag. Skulle du mot förmodan sakna ett IBAN-nummer är det bara att kontakta din bank. Detta kostar ingenting.

Måste BIC-kod alltid skrivas in vid IBAN-överföring?

Ja, om inget annat anges så ska IBAN-numret alltid efterföljas av BIC-koden för att transaktionen inte ska hamna på villovägar och i fel bank. BIC-koden är nämligen namnet på bankerna som innefattas och denna kod gör transaktionen därmed snabbare och enklare att genomföra samt att allt sker på digitaliserad väg.

Kan IBAN skrivas med mellanslag eller punkter?

Nej, detta är mycket viktigt att belysa. Ett IBAN-nummer och så även BIC-koden får aldrig skrivas med mellanslag, bindestreck eller punkter, även om det verkar lättare att avläsa på det sättet. Alla tecken ska komma i följd, oavsett vad de kännetecknar. I annat fall kan överföringen avbrytas.

Gäller "lika avgifter" oavsett belopp?

Nej, fram till dess att överföringen omfattar max 50 000 euro eller motsvarande 500 000 kronor, så tillämpas de lika avgifterna, det vill säga det kostar lika mycket för båda parter. När beloppet överskrider ovanstående summa, så kan ibland en extraavgift tas ut om banken i mottagarlandet anser att det bör göras.