Välj en sida

Huvudbok

Vad menas med Huvudbok?

Huvudboken spelar den huvudsakliga rollen inom bokföring för företagare. Det är i den som de olika kontona är registrerade i ordning och där alla affärshändelser äger rum när du gör din löpande bokföring – med grundboken som underlag. Huvudboken är en sortering av konton. Den följer kontoplanen och fungerar som kontroll vid eventuella felaktigheter inom bokföring/redovisningar.
Huvudboken kan se ut som en vanlig bok och medföra manuell bokföring, alternativt vara i digital form i ett bokföringsprogram på dator. Det senare är i dagsläget mer vanligt och går snabbare och håller också reda på alla konteringar och uträkningar. I samband med huvudbok används också en grundbok. Skillnaden är dock endast uppställningen av bokföringsposterna.

Sorteringen i huvudboken

I grundboken och huvudboken finns samma information, men det som skiljer de två åt, är hur posterna är strukturerade. Strukturen i huvudboken består av att kontona står i kontonummerordning med lägsta numret först. Bokföringsposterna sorteras därmed efter konto i kontoplanen och hur de har ställts upp där.
På detta sätt går det att få en lättare överblick och ordna alla affärshändelser i en systematisk ordningsföljd. En annan viktig roll som huvudboken spelar är avläsning av saldot från balanskontot och resultatkontot. Huvudboken gör att det går snabbt att se förändringar samt att granska eventuella felaktigheter som uppstått i den löpande bokföringen.
[dt_vc_list]

  • All bokföring måste ske i två böcker, varav den ena kallas grundbok och den andra kallas huvudbok. Grundboken är huvudbokens underlag men innehåller samma information, men i registreringsordning istället för i systematisk ordningsföljd.
  • Huvudboken ger en tydlig översikt av samtliga affärshändelser under en viss tidsperiod.
  • Den fungerar som hjälpmedel för att upptäcka felaktigheter i de olika kontosaldona.

[/dt_vc_list]

Vad krävs förutom huvudbok för att kontrollera att saldot stämmer?

Det är givetvis fler saker som bör nyttjas när du vill göra avstämningar och se att rätt belopp existerar i huvudboken. Dels fungerar alla verifikationer och kontoutdrag som stöd för saldot men också alla typer av reskontra som är sidoordnade poster till den verkliga bokföringen.

När måste huvudbokföring senast registreras?

En tumregel är att de poster som sker i huvudbokföringen senast måste registreras 50 dagar efter slutet på den månad som en viss affärshändelse inträffade. Dock rekommenderas du som företagare att bokföra händelser så snart som möjligt för att undvika misstag. Om akut sjukdom eller olycksfall inträffar, får ytterligare viss fördröjning ske.

Måste alla poster regelmässigt bokföras i både grundbok och huvudbok?

Ja, enligt bokföringslagen går det inte att skippa något moment i den ena eller den andra boken. Alla affärshändelser som inträffat måste bokföras i både grundbok och huvudbok, trots att samma information ges. Detta för att det finns en skillnad mellan de olika posternas ordningsföljd.

Är kontoplanen i alla huvudböcker densamma?

I grund och botten använder sig de flesta företag av en kontoplan som är standard eller den så kallade BAS-kontoplanen, även om man får sammanställa sin egen kontoplan om den följer reglerna. Dock kan företagets kontoplan anpassas till just den firman och rörelsen den avser. Strukturen i huvudboken är dock densamma.

Hur anpassar man bokföringsjournaler till huvudboken?

En bokföringsjournal är en grupp av liknande affärshändelser som bokförs tillsammans, istället för att bokföras vart och ett för sig i grundboken och huvudboken. Detta kallas bokföring i delsystem. Om detta görs måste dock en systematisk ordning på dessa också bokföras i en liknande presentation som i huvudboken, samt i registreringsordning.