Välj en sida

Hävstång

Summering

  • Hävstänger är en form av finansiella instrument som kan ge dig en större marknadsposition än en initial investering annars hade kunnat ge. Värdepapper som derivat, certifikat och CFD:er har ofta hävstångseffekter.
  • Hävstångseffekter kan vara olika stora. Vanligt förekommande hävstångseffekter är mellan 1,5-12
  • Du kan handla med instrument med finansiell hävstång hos banker som riktat in sig på handel med värdepapper. Riskhantering är en stor komponent i handeln med den här typen av finansiella instrument. Banken du handlar hos ska förutom handeln med själva instrumenten också gärna erbjuda olika typer av verktyg för att begränsa eventuella förluster.
  • Du kan själv kalkylera potentiella vinster och risker med hävstångshandel genom att använda dig av hävstångsformeln (Re = Rt+ (Rt-Rs) x S/E). Riskanalys är a och o i handeln med hävstångsinstrument.
  • Innan du handlar med hävstångseffekter rekommenderas det att du är väl påläst om affärens förutsättningar. Handel med hävstångseffekter kan gå fort i och med att alla procentuella ökningar eller minskningar på marknaden förstoras upp i relation till positionens säkerhetskrav (d.v.s. det belopp av dina egna pengar som du investerat).

Hävstänger är finansiella instrument som låter dig låna pengar i syfte att få en större marknadsposition. Värdepapper som derivat, certifikat och CFD-kontrakt har ofta inbyggda hävstångseffekter. Handel med den här typen av värdepapper har stor vinstpotential men också potentiellt stora risker. Rekommendationen är att du är påläst innan du handlar med den typen av värdepapper.

Värdepapper med hävstänger jämförs genom att du kollar på hävstångseffekten. Vanliga hävstångseffekter är 2x, 4x och ibland upp till 10-12x. Hur stor effekten är avgör hur stor din kontantinsats eller marginalbetalning måste vara för att få en viss position. Ju större den är desto mindre insats behövs, samtidigt blir också riskerna större.

Finansiellt instrument för större marknadspositioner

Med hävstänger förstorar du alltså din exponering mot en marknad utan att du behöver investera mer kapital. Som exempel ger en investering av 1000 kr i ett derivat med en hävstång på 10x en marknadsposition värd totalt 10 000 kr. Beloppet du behöver för att öppna en hävstångsposition kallas för positionens säkerhetskrav.

Att handla med hävstänger har potentialen att ge stora vinster men innebär också ofta stora risker.

Din eventuella vinst, eller förlust, beräknas på det totala värdet av positionen. Vinsten kan bli större än insatsen, men förlusterna kan också gå långt över beloppet du satsade. Riskexponeringen är lika stor som din totala marknadsposition.

En finansiell hävstång ger dig möjligheten att ta stora marknadspositioner till relativt små insatser. Till exempel ger en investering i ett aktiederivat med en hävstång på 2x dubbel exponering mot vad du investerade. Tänk på att din riskexponering är lika stor som potentialen till vinst.

HävstångHävstångseffekter

Vanligt förekommande hävstångseffekter är mellan 1,5-12. Om du investerar 10 000 kr i ett instrument med en hävstång på 12x har du fått en position i marknaden som är värd 12×10 000 kr, d.v.s. 120 000 kr. Förutsatt att din investering faller väl ut kan din vinst motsvara vad du skulle tjänat om du satsade 120 000 kr av dina egna pengar. Ha dock i åtanke att du också lider risken att förlora ett belopp som motsvarar det totala värdet av positionen. Hävstångshandel bör därför alltid ske med stor försiktighet och först efter att en noggrann analys av affärens förutsättningar har genomförts.

Du kan handla med instrument med finansiell hävstång hos banker som riktat in sig på handel med värdepapper. Riskhantering är en stor komponent i handeln med den här typen av finansiella instrument. Banken du handlar hos ska förutom handeln med själva instrumenten också gärna erbjuda olika typer av verktyg för att begränsa eventuella förluster.

Vad är hävstångsformeln?

Hävstångsformeln kan användas för att beräkna avkastningen av hävstångseffekter:

Re = Rt+ (Rt-Rs) x S/E

Re står för avkastning av eget kapital, Rt är avkastningen av ditt totala kapital, Rs syftar på skuldränta, Rt-Rs är riskbuffert och S/E är din skuldsättningsgrad. I idealfallet är avkastningen av det totala kapitalet större än skuldräntan.

Vilka är riskerna med att handla med hävstång?

Handel med hävstänger innebär i praktiken att du lånar pengar. Det betyder att din vinst kan bli mycket större än vad den hade blivit om du endast satsade ditt eget kapital. Omvänt är risken att du blir skyldig mycket pengar om investeringen inte går som du planerat.

Vad ska jag tänka på när jag handlar med hävstångsprodukter?

Du ska först och främst komma ihåg att största möjliga förlust uppgår till det totala värdet av din position. Inte till det totala värdet du själv har investerat. Om du investerat i en hävstång på x10 kan du förlora ett belopp som motsvarar 10 gånger din insats.

Hur kan jag handla med hävstång?

Finansiella instrument med hävstångseffekter finns hos banker där du kan handla med värdepapper som derivat, certifikat, fonder, aktier m.m. De som erbjuder handel med den här typen av instrument erbjuder också vanligtvis olika former av verktyg för riskhantering i syfte att begränsa eventuella förluster.