Välj en sida

Friskvårdsbidrag

Det som ofta kallas friskvårdsbidrag är ett skattefritt bidrag för en anställd som en arbetsgivare kan ge sina anställda. Friskvårdsbidraget omfattar skattemässigt friskvård och motion och hänger hos Skatteverket formellt även ihop med personalvårdsförmån.

Personalvårdsförmåner kan vara t.ex. kaffe, frukt och enklare förtäring, utflykter för att öka trivseln på arbetsplatsen samt motion och friskvård.

Hur stort är friskvårdsbidraget?

Storleken på friskvårdsbidraget och personalvårdsförmåner är upp till varje arbetsgivare att bestämma, men den totala summan för friskvård och motion som en anställd kan få skattefritt är begränsad till 5000 kr per år enligt Skatteverkets regler. Helst ska kostnaden för varje enskild aktivitet inom detta område vara maximalt 1000 kr.

Vad räknas som friskvård?

  • Friskvårdsbidraget är ett bidrag som en arbetsgivare kan ge anställda.
  • Friskvårdsbidraget är skattefritt och omfattar enklare friskvård samt motion
  • Maxbeloppet per år och anställd är 5000 kr
  • Vilka typer av friskvård och motion som är godkända avgörs av Skatteverket
  • Bidrag för friskvård är årsbaserat men kan betalas ut när som helst under året.

Aktiviteter på eller utanför jobbet – olika regler

Vad som inte räknas som friskvård är inte lätt att avgöra bara med tanke på typ av aktivitet. T.ex. räknas körsång på arbetsplatsen som skattefri friskvård, medan körsång utanför arbetsplatsen inte ingår i friskvårdsbidraget. Detta kan bero på att friskvård/personalvård även är till för att höja trivseln på arbetsplatsen.Friskvårdsbidrag

Exempel på godkända motionsformer

På Skatteverkets hemsida och även på HR-sidorna hos arbetsgivaren brukar en lista på godkända motionsformer och aktiviteter finnas. Några exempel är aerobics, badminton, fotboll, innebandy, jogging och till och med bowling. Det är bara själva aktiviteten, d.v.s. avgifter för träningspass som ersätts, inte utrustning som t.ex. joggingskor.

Alternativa behandlingar inom friskvård

Exempel på alternativa friskvårdsbehandlingar finns också på Skatteverkets lista och omfattar t.ex. zonterapi, akupunktur, homeopati (dock ej preparat/produkter utan enbart behandling), kinesiologi, ovan nämnda saltrum, ljusterapi samt även rosenterapi. Skatteverket lägger inte tyngd på evidensbaserade behandlingar utan är det godkänt från arbetsgivaren med alternativmedicin och finns med på Skatteverkets lista, får man bidrag.

Klippkort och årskort

För att få friskvårdsbidrag kan man lämna in kvitton på enstaka besök på t.ex. en simhall, eller för hyra av en squashbana under en timme. Man behöver dock inte betala friskvårdsaktiviteterna per gång utan även årskort och klippkort, både i pappersform eller elektroniskt, går att få godkända som friskvårdsbidrag.

Redovisningsmässiga krav på friskvårdskvitton

För att ett kvitto ska kunna redovisas som friskvård av arbetsgivaren ställs vissa formella krav. Det ska framgå vilken aktivtitet kvittot gäller, datum, kostnad för aktiviteten, skattesats för moms samt även friskvårdsarrangörens organisationsnummer. Är det en större summa som finns på kvittot kan även namn och personnummer på arbetstagaren behöva anges av friskvårdsgivaren.

Hur snabbt får man friskvårdsbidraget?

De flesta arbetsgivare brukar betala ut friskvårdsbidraget någon månad efter att man lämnat in godkänt kvitto. Man behöver alltså inte vänta till slutet av året. Dock är det viktigt att hålla reda på årsskiftet och sista datum för inlämning av kvitto så att man inte missar att utnyttja det årets bidrag.