Välj en sida

Förbrukningsinventarier

Inventarier vars livslängd beräknas vara mer än ett år, men mindre än tre kallas för förbrukningsinventarier. Oftast beräknas det ekonomiska värdet vara mindre än vanligt och inventarierna kostar kostar mindre än 22.750 kronor att köpa in. Exempel på detta kan vara mindre värda datortillbehör, tangentbord eller liknande inköp som förväntas användas i enbart ett par år.

Inget riktigt värde

Generellt sett så är inventarier är de tillgångarna hos ett företag som är inköpta. Förbrukningsinventarier kallas den grupp av tillgångar som är till för att förbrukas, men inte har ett egentligt värde för företaget mer än att användas. Tumregeln är att priset inte överskrider ett halvt prisbasbelopp.

Sammanfattning

  • Förbrukningsinventarier förväntas ha en livslängd på mindre än tre år.
  • Dessa inventarier kostar mindre än det förutbestämda prisbasbeloppet som 2018 ligger på 22.750 kronor.
  • Förbrukningsinventarier är till för att enbart förbrukas och sedan köpa nytt när det behövs.
  • De läggs inte upp på en avskrivningsplan över inköp, utan betalas oftast för direkt.

Bokföring

Förbrukningsinventarier bokförs under samma namn och kan skrivas av direkt. En vara av denna typ som förväntas säljas vidare ska istället skrivas upp under varulager. En inventarie med förväntad ekonomisk livslängd måste bokföras manuellt och måste finnas med i anläggningsregistret. En förbrukningsinventarie o andra sidan, måste inte skrivas in i detta register.Förbrukningsinventarier

Skillnaden mellan förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Det kan vara svårt att veta skillnaden mellan alla uttryck som alla ska bokföras på olika vis. Skillnaden mellan förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial kan enklast förklaras på skillnaden i livslängd. Förbrukningsmaterial är inventarier som har en livslängd på under ett år, medan det för förbrukningsinventarier är tre år.

Det ekonomiska värdet på inventarier

Anledningen till att det sägs att förbrukningsinventarier inte har något egentligt värde avgörs av den förväntade livslängden. Förbrukningsinventarier förväntas alltså inte ha något värde att tala om efter tre år, även om det såklart har ett värde vid köpet. På samma sätt räknas värdet på förbrukningsmaterial.

Positivt med förbrukningsinventarier

Det som kan ses som positivt med att införskaffa så kallade förbrukningsinventarier är bland annat att dessa går att betalas i fullo direkt, att det inte är krångligt att bokföra och att det inte handlar om några direkt höga kostnader för företaget med denna typ av inköp.

Negativt med förbrukningsinventarier

Det som skulle kunna ses som negativt är förbrukningsinventariers korta livslängd, man kommer alltså antagligen att behöva köpa nytt inom tre år och med tiden kan det bli höga kostnader. Det kan även ses som negativt att denna typ av inventarier inte har något direkt ekonomiskt värde.

Sammanfattning

Det finns både positiva och negativa effekter av att införskaffa förbrukningsinventarier, även om det för de flesta företag är absolut nödvändigt. Denna typ av inköp har inget egentligt värde, trots att det kan argumenteras för att just denna typ är bland de viktigaste för att ett företag ska rulla på.