Välj en sida

Föräldraledighet

Människor som får barn har rätt till ledighet som beviljas av staten och arbetsgivaren, s.k föräldraledighet. Man har således rätt att ta ut ett visst antal dagar fram till det att ens barn fyller 8 eller 12 år beroende på barnets födelsedatum. Man kan ta ut full ledighet fram till barnet fyllt 18 månader.

Föräldraledighet

Båda föräldrarna har rätt att ta ut varsin del av föräldraledigheten men den ena kan också välja att överlåta en del av sin ledighet och föräldrapenning på den andra föräldern. I Sverige är föräldraledigheten 480 dagar totalt sett och detta innefattar även adopterade barn. Båda föräldrarna har alltid rätt till gemensam ledighet i 10 dagar vid förlossning.

Sammanfattning

Som arbetsgivare har man alltid rätt att få reda på när ens medarbetare ska vara föräldraledig.

  • Föräldraledighet är en rättighet för båda föräldrarna
  • Båda föräldrarna kan ta ut föräldraledighet på 480 dagar totalt
  • En viss överlåtelse till den andra föräldern är möjlig
  • Föräldraledigheten motsvarar omfattning av föräldrapenningen men en förkortning av arbetsdagen kan ske utan föräldrapenning

Regler för föräldraledighet

Man kan ta ut full föräldraledighet fram tills att barnet fyllt 18 månader. Detta ska dock alltid anmälas till arbetsgivaren minst 2 månader innan påbörjad ledighet så att denne har tid att organisera sig och eventuellt hitta en ersättare. Förkortning av arbetsdagar utan föräldrapenning fram tills barnet fyllt 8 år, är också möjligt.

Om man har en gravid medarbetare, har denna rätt till att ta ut en graviditetsledighet från och med 60:e dagen innan förlossningen är planerad. Detta ska också anmälas i förväg. Hon har även rätt till att gå på MVC (Mödravårdscentralen) för bl.a. föräldrautbildning och dylikt. På mötena har även pappan rätt att vara delaktig och ledig.

Det är också värt att veta att den föräldraledigheten på 10 dagar som en far kan ta ut i samband med förlossning, gäller ett barn. Detta betyder att man har rätt till 20 dagar om man skulle få tvillingar. Under det första året har båda föräldrarna rätt till 30 dubbeldagar, vilket innebär att båda är lediga samtidigt.

Ta ledigt när barnet blir äldre

Vissa föräldrar tar inte ut någon föräldrapenning men vill ändå vara hemma en viss tid med sitt barn. Detta är fullt möjligt och förkortningen kan då motsvara upp till en fjärdedel av den normala arbetstiden. I annat fall brukar man enbart gå ned i omfattning och då få lägre föräldrapenning.

Det är dock värt att notera att föräldrar till barn som är födda den 1 januari 2014 eller senare, får ta del av föräldraledighet till en viss del fram till dess att barnet fyllt 12 år. Dock kan endast 96 dagar sparas sammanlagt efter barnets fyraårsdag, vilket innebär endast 20 %. Föräldraledighet kan delas upp i perioder.

Det gäller emellertid att vara uppmärksam på kollektivavtalet som tecknats för den anställde. Detta rör även de tider som avser när en föräldraledighet senast ska anmälas. Man ska alltså veta att en anställd har rätt till ledighet men att man som arbetsgivare har rätt att få reda på när och hur länge detta ska pågå.