Välj en sida

Enligt färdigställandemetoden redovisas utgifterna för det aktuella uppdraget som kostnader

Färdgställandemetoden