Välj en sida

Fakturametoden

Vad menas med Fakturametoden?

Det finns två sätt att bokföra på och dessa metoder kallas kontantmetoden respektive fakturametoden. Fakturametoden är den mest använda och även den mest pålitliga, enligt många. Den innebär att man bokför alla fakturor så fort de kommer in i företaget, medans kontantmetoden enbart är till för att bokföra in- och utbetalningarna.
Leverantörsfakturor och kundfakturor väntar man helst inte med att bokföra och när betalningarna sker bokför man dessa separat. Det betyder också att det i regel tar lite mer tid att använda sig av fakturametoden, men å andra sidan får man en löpande uppdatering. Alla företag med en årsomsättning över 3 miljoner kronor måste tillämpa fakturametoden.

Så bokför du med fakturametoden

Vid fakturametoden kommer du kanske att undra över hur du i vissa fall bokför moms. I fakturametoden har du rätt att bokföra momsen när du får in fakturan, alternativt skapar den. Om fakturan blev utfärdad tidigare och du fick in den i nästa redovisningsperiod bokför du alltså momsen med ”dagens datum”.
Om man som företagare upprättar månadsbokslut så kan det hända att vissa fakturor inte registreras för den aktuella perioden, vilket även gäller momsen som då följer med till den senare momsdeklarationen. För att göra det praktiskt för dig kan du då registrera sena fakturor med den nya periodens första datum. Du justerar helt enkelt registreringsdatumet.
[dt_vc_list]

  • Fakturametoden är en av bokföringsmetoderna och så även den vanligaste. Den andra kallas för kontantmetoden
  • De flesta företag föredrar att ta till fakturametoden eftersom de anser att den ger en mer rättvisande och löpande bild
  • Fakturametoden är tillåten för alla företag, varpå kontantmetoden bara är rättsligt tillåten för verksamheter med en årsomsättning under 3 miljoner

[/dt_vc_list]

Får vilket företag som helst använda fakturametoden?

Ja, alla företag som tycker att fakturametoden känns bäst kan tillämpa den. Dock gäller inte samma princip vid kontantmetoden, där enbart företag av mindre storlek har rätt att bokföra på det viset. Har man emellertid en gång valt fakturametoden genom att byta från kontantmetoden, kan man normalt inte byta tillbaka.

Vilka periodstängningar är lämpliga i fakturametoden?

Eftersom leverantörsfakturor kan inkomma sent, så kan det vara en idé att inte stänga perioderna den 1 i varje månad. Då förskjuts momsen, vilket kan strula till det för redovisningsekonomerna. Ett tips är att vänta till den 13-14 i månaden så att fakturor på efterkälken hinner komma med i samma redovisningsperiod.

Hur byter jag från kontantmetoden till fakturametoden?

Om du är ett mindre företag och sedan en tid använt kontantmetoden, men nu har lust att byta, så måste du ansöka om det hos Skatteverket. Det fordras inga särskilda krav eller tillstånd för att genomföra bytet, men du måste dock alltid säga till innan det sätts i system.

Hur enkelt kan jag byta från fakturametoden till kontantmetoden?

Här är det knepigare, eftersom det krävs särskilda skäl om ditt företag ska få tillstånd till att använda sig av den förenklade bokslutsmetoden. Särskilda skäl kan innebära att företaget har blivit uppdelat mellan flera delägare eller att verksamheten upphört och sadlat om till en annan.

Vad är leveransmånadsprincipen och huvudprincipen?

Huvudprincipen i fakturametoden är samma sak som att bokföra momsen och fakturan när denna utfärdats eller tagits emot. Leveransmånadsprincipen innebär istället att den ingående och den utgående skatten samt fakturabeloppet bokförs när leveransen har inkommit till företaget, vilket innebär en omperiodisering av dessa fakturor eftersom de då inkommer en månad tidigare.