Välj en sida

Factoring

Vad menas med Factoring?

Factoring är en finansieringsform som förbättrar ditt företags likviditetssituation. Principen är att företaget antingen säljer eller belånar sina kundfakturor till en bank eller finansbolag. Om du säljer dina kundfakturor övergår kreditrisken, risken att fakturan inte betalas, till factoringbolaget. Om du belånar dina kundfakturor hos ett factoringbolag har ditt företag fortfarande kvar kreditrisken.
Fördelen med att sälja eller belåna kundfakturorna är att företaget får betalt direkt istället för enligt betalningsvillkoren till slutkund (ofta 30 dagar). Om du säljer dina fakturor slipper du även viss administration, t.ex. påminnelser, inkasso. Factoringbolaget betalar endast 90-95% av beloppen på dina kundfakturor eller tar ut ränta och avgifter vid fakturabelåning.

Factoring för företagare

Om du vill slippa hantera kunder som är dåliga betalare och undvika konflikter, ägna tiden åt att utveckla ditt företag istället för att splittra dig på administration, t.ex. att pricka av inbetalningar i kundreskontran, skicka ut påminnelser och krav, kan factoring vara en enkel och bra metod.
Självklart kostar factoring pengar. Priset varierar beroende på hur stort ditt företag är, betalningsförmågan och kreditrisken för dina kunder, samt om du väljer att sälja eller belåna dina fakturor. Förutom att företaget slipper viss administration än om kundreskontran hanteras i egen regi får företaget även betalt direkt. Det är ofta viktigt för nystartade företag eller vid expansion.
[dt_vc_list]

  • Factoring gör att ditt företag får betalt för sina kundfordringar direkt istället för efter 10,20 eller 30 dagar.
  • Factoring gör att ditt företag slipper vissa administrativa rutiner som t.ex. påminnelser och krav, inkasso, prickning av inbetalningar, samt samtal från de kunder som är dåliga betalare.
  • Factoring kostar pengar för ditt företag som du måste värdera innan beslut.

[/dt_vc_list]

Hur mycket kostar det att sälja en faktura?

Factoringbolaget brukar ta ut en administrativ avgift per faktura på ca 50 kr. Betalningen för kundfakturor är ungefär 96-98% av fakturabeloppet. Om ditt företag har 1 000 kundfakturor per år och omsätter 10 000 000 kr, blir avgiften 50 000 kr+ 150 000 kr, totalt 200 000 kr.

Vilken ränta får jag indirekt betala när jag säljer mina kundfordringar?

Om factoringbolaget betalar 98% av värdet på dina kundfakturor och du tidigare har tillämpat 30 dagars betalningsvillkor men nu får betalt direkt motsvarar de 2% i rabatt på kundfakturorna en årlig ränta på 22%. Det innebär att factoring ofta är en dyr finansieringsform jämfört med checkräkningskredit.

Blir kostnaden för factoring lägre om jag har många stora fakturor?

Factoringbolagen tar ut en administrativ avgift per faktura som är lika stor oavsett fakturabeloppet. Det medför att kostnaden blir relativt sett lägre ju större beloppet är. Samtidigt tas ju en räntekostnad ut oavsett om du säljer eller belånar fakturan och räntekostnaden blir högre ju större fakturabelopp.

Om jag har en checkräkningskredit hos banken, kan företaget även använda factoring?

Om ditt företag har en checkräkningskredit hos banken har den (troligtvis) utfärdats med säkerheter som grund, t.ex. företagsinteckning, personlig borgen och kanske även med s.k. bankcovenanter. Du kan troligtvis inte utan bankens godkännande starta en factoringlösning, utan att först inhämta bankens godkännande.

Om jag säljer mina kundfakturor till ett factoringbolag, vem har kreditrisken?

Har du sålt företagets kundfakturor till ett factoringbolag är det bolaget som löper kreditrisken. Eftersom factoringbolaget påtar sig denna risk räknar de in bedömda kostnader till följd av kreditförluster i det pris de betalar till dig för dina kundfakturor.