Välj en sida

FA-skatt

Vad menas med FA-skatt?

Är man båda anställd och bedriver en näringsverksamhet behöver man bli godkänd för FA-skatt. Godkännandet får man efter en ansökan hos Skatteverket och därefter får man en så kallad kombinerad skattesedel. A-skatt betalas av alla människor som har en anställning, även pensionärer. F-skatt betalas av företagare. Är man både och krävs alltså en FA-skatt.
Enkelt förklarat kan man säga att en FA-skatt betyder att man är företagare, men har en anställning. F-skattesedeln betyder att företagaren själv behöver betala in eventuella skatter och t.ex. egenavgifter till Skatteverket. A-skattesedel betyder att det är arbetsgivaren som står för de sociala avgifterna och den anställde betalar endast A-skatt.

När kan en FA-skatt inte användas?

Det är endast i specifika situationer som en FA-skatt kan användas och därmed även godkännas. Ett företag som är ett registrerat aktiebolag kan t.ex. inte vara godkända för FA-skatt och så gäller även handelsbolag eller juridiska personer. Istället för en FA-skatt betalar man då enbart F-skatt.
En F-skatt får dock aldrig användas av en person som har en anställning vid sidan av sin enskilda firma eller näringsverksamhet. Det går däremot bra att ändra en F-skatt till en FA-skatt eller vise versa om så skulle önskas. För att få ändra ligger det naturligtvis till grund att det finns en anställning.
[dt_vc_list]

  • FA-skatt är till för de personer som är anställda och bedriver ett företag vid sidan av sin anställning.
  • Du ansöker om att bli godkänd för FA-skatt genom att kontakta Skatteverket eller logga in med BankID.
  • Du kan inte bli godkänd för FA-skatt om du har ett handelsbolag eller ett aktiebolag registrerat.

[/dt_vc_list]

Hur ansöker man om FA-skatt?

För att få ett godkännande för FA-skatt behöver man först se till att ansöka om detta hos Skatteverket. Detta gör man genom att logga in med sitt BankID på Skatteverkets hemsida. Vid uppstart av enskild firma då anställning redan finns bör ansökan ske i samband med företagets uppstart.

Vems ansvar är FA-skatten?

När man har en godkänd FA-skatt måste man själv se till att komma ihåg att hänvisa till denna i samband med att man får nya uppdrag eller tar på sig arbete i sin enskilda firma. A-skatten kommer automatiskt att hanteras av arbetsgivaren, men F-skattdelen måste man själv ansvara för.

Vad krävs för att bli godkänd?

För att du ska kunna bli godkänd för en FA-skattsedel gäller det att du uppfyller en del krav. Du behöver ha en självständig näringsverksamhet, ha ett vinstsyfte med verksamheten och vara varaktig på marknaden. Utöver detta gäller det även att du har en anställning.

Finns det nackdelar med att inneha FA-skatt?

Precis som med allt annat medför FA-skatt för- och nackdelar. Den främsta nackdelen är troligtvis att man inte kommer kunna registrera sitt företag som ett aktiebolag. Många anser att ett AB ger ett seriösare intryck inför potentiella kunder istället för ett handelbolag eller enskild firma.

Starta eget med a-kassa - går det?

Är man arbetslös och får hjälp från sin a-kassa kan man ha problem med att få starta upp en näringsverksamhet eller enskild firma. Möjligheterna är mycket begränsade. Vill man ta del av a-kassan behöver man först se till att avveckla företaget eller göra ett uppehåll.