Välj en sida

F-skatt

F-skattPrecis som ordet beskriver så betyder F-skatt något så enkelt som företagsskatt. Alla företagare som bedriver någon form av näringsverksamhet ska vara registrerade för F-skatt och betala in en preliminärskatt och egenavgifter till Skatteverket. Detta ska ske varje månad. Utöver företagare ska även vissa juridiska personer betala in F-skatt.

Ansöka om F-skatt

Företagaren måste själv ta ansvar för att ansöka om F-skatt. Innan detta kan göras behöver man se till att registrera sitt företag hos Bolagsverket. Utöver att ansöka om själva F-skatten behöver du även se till att ansöka om momsregistrering och arbetsgivarregistrering. Detta går att göra både online och på vanligt papper.

F-skatt – sammanfattning

  • F-skatt ska betalas av den som har ett eget företag eller planerar att starta upp en näringsverksamhet.
  • Företaget behöver registreras hos Bolagsverket innan en ansökan om F-skatt kan göras.
  • För att få ansöka om F-skatt behöver man ha/planera att starta en näringsverksamhet samt vara över 18 år.
  • Alla blir ej godkända för F-skatt.

Blir alla godkända för F-skatt?

Nej! Precis som med mycket annat så krävs det att man uppfyller vissa krav. Till att börja med behöver man vara över 18 år för att driva en näringsverksamhet och man behöver dessutom ha en näringsverksamhet registrerad och ha lämnat in avgifter, deklarationer och skatter.

Hur mycket F-skatt ska man betala?

Det går naturligtvis bra att räkna ut F-skatten innan det är dags att betala. Du behöver göra en uppskattning av alla dina intäkter och därefter dra av alla avdragsgilla kostnader som du har haft under året. Glöm inte bort att räkna bort 25 % av din vinst, som går till egenavgifter.

Vad är egenavgifter?

När man är anställd på ett företag är det arbetsgivaren som står för egenavgifterna. Detta är ett samlingsnamn för de sociala avgifter som en anställd har. Som företagare får du själv stå för dessa avgifter och det är alltså dessa som ska in till Skatteverket i samband med att F-skatten betalas in.

Vid ansökan – vad tittas på?

Skatteverket kommer att titta på ett flertal punkter när du har ansökt om F-skatt. Bland annat kommer man titta på hur många kunder ditt företag har, om du använder dig av egna lokaler för din verksamhet och om du har möjlighet att variera dina arbetstider.

Sök hjälp

Som ny i företagsvärlden kan det kännas otroligt svårt och jobbigt att få koll på alla regler som gäller, inte minst när det kommer till F-skatt. För att få en så bra start som möjligt kan man med fördel vända sig till Skatteverket för att få privat rådgivning.

FA-skattsedel

Utöver F-skatt så finns det även något som heter FA-skattsedel. FA-skattsedeln riktar sig till de personer som startar upp ett eget företag, samtidigt som man behåller sin vanliga anställning. Anledningen till detta är att du behöver betala både A-skatt och F-skatt, vilket slås ihop till en och samma blankett.