Välj en sida

Extern redovisning

Vad menas med Extern redovisning?

Extern redovisning syftar till att sammanställa information till externa intressenter om företagets resultat. Det är den delen av redovisningen som är offentlig och reglerad enligt lag och också den del som Skatteverket tar del av. Även aktieägare och allmänheten kan ta del av den externa redovisningen. I den externa redovisningen ingår årsbokslut, årsredovisning och delårsrapporter.
Även mer detaljerade delar kan ingå, såsom redovisning av lager och olika projekt. Denna del tangerar intern redovisning som kan vara strukturerad på ett friare sätt eftersom den inte är reglerad enligt lag. Ibland är denna del integrerad med den externa redovisningen, och ibland förs de samman i en enda rapport.

Reglerat enligt lagen

Den externa redovisningen med dess årsbokslut ska vanligen göras en gång om året och grundar sig på kontinuerligt insamlande av information. Det är vanligt att ta hjälp av en redovisningskonsult eller revisor. Det är bokföringslagen och årsredovisningslagen som reglerar vad redovisningen ska innehålla och när den ska lämnas in.
Den externa redovisningen är viktig för att externa intressenter exempelvis aktieägare, investerare, fackförbund och Skatteverket ska få en rättvis bild av hur det går för företaget. Därför är det viktigt att informationen är korrekt och riktigt sammanställd. Redovisningen berättar grovt om företagets resultat bakåt i tiden och utgör underlag för beskattning.
[dt_vc_list]Det tre viktigaste punkterna att komma ihåg vad det gäller extern redovisning är:

  • Extern redovisning är reglerad enligt lag och ska informera externa intressenter om hur det har gått för företaget.
  • Extern redovisning är den del som Skatteverket tar del av och som utgör underlag för beskattning.
  • Extern redovisning innehåller vanligen bokföring, årsredovisning och balansräkning.

[/dt_vc_list]

Vad är skillnaden mellan intern och extern redovisning?

Extern redovisning är den del av redovisningen som är reglerad enligt lag och som Skatteverket, aktieägare, investerare och allmänheten kan ta del av. Intern redovisning är den del som är till för personer inom företaget och syftar till att underlätta dagliga beslut i verksamheten.

Vad innehåller den externa redovisningen?

Den externa redovisningen innehåller bokföringen och årsredovisningen. Denna redovisning mynnar ut i en resultaträkning där intäkter och kostnader redovisas och visar företagets resultat för året. Den innehåller även balansräkningen som redovisar kapital, tillgångar och skulder. Ibland inkluderas även en kassaflödesanalys som sammanställer företagets in- och utbetalningar.

Kan jag som företagare få hjälp med den externa redovisningen?

Ja, du kan ta hjälp av en redovisningskonsult för att hålla ordning på den externa redovisningen. En redovisningskonsult hjälper dig dels med de löpande bokföringsaktiviteterna och administrationen och kan också bistå med rådgivning. Redovisningskonsulten kan också hjälpa dig med bokslut och extern redovisning.

Vad kallas extern redovisning med ett annat namn?

Extern redovisning kan även skrivas ihop som ett ord i form av ”externredovisning”. Externredovisning brukar även kallas för affärsredovisning, som framför allt syftar på själva årsbokslutet, medan extern redovisning är ett bredare begrepp. På engelska kallas det för ”external accounting” eller ”financial accounting”.

Var kan jag studera externredovisning?

Det finns kurser i extern redovisning på de flesta universitet runt om i landet med en ekonomisk inriktning. För småföretagaren som vill lära sig grunder i bokslut och årsredovisning för att kunna göra den externa redovisningen på egen hand så finns det kortare kurser på olika studieförbund.