Välj en sida

Enskild firma

Summering av enskild firma

  • Enskild firma är en av de vanligaste företagsformerna i Sverige
  • Som företagare beskattas du för ditt överskott i verksamheten
  • Som enskild näringsidkare tar du aldrig ut någon lön, istället gör du så kallade egna uttag
  • För att du ska få behålla din F-skatt krävs att din verksamhet är aktiv och bedrivs med ett tydligt vinstsyfte, den får alltså inte skötas som en fritidshobby

Vad är moms?

Moms, eller mervärdesskatt, är en skatt som ingår i priset på alla varor och tjänster som du köper. Som företagare måste du deklarera och betala moms. För dig som säljer tjänster gäller t.ex. en utgående momssats om 25 procent, det beloppet lägger du alltså på alla dina utgående fakturor som du skickar till kund.

Enskild firma är en av de mest vanliga företagsformerna bland nystartade företagare då det är den enklaste företagsformen du kan starta med, samt att den här företagsformen inte heller kräver att du investerar kapital i företaget.

Vad innebär det egentligen att driva en enskild näringsverksamhet? Eller enskild firma, som är det  vedertagna begreppet till vardags.

Att starta enskild firma innebär att du som som privatperson och företagare är samma person, därför är även ditt organisationsnummer detsamma som företagsägarens personnummer. En viktig aspekt att vara medveten om innan du startar enskild firma är att du som enskild näringsidkare blir personligt ansvarig för alla skulder som uppkommer i din verksamhet.

Enskild firmaViktiga basfakta för dig som ska starta enskild firma

Det är många frågor som dyker upp i samband med företagsstarten, men till de viktigaste hör givetvis att bli godkänd för F-skatt samt att se till att du registrerar ditt företagsnamn. Det flesta ärenden kan du som blivande företagare smidigt sköta via verksamt.se, t.ex. att ansöka om F-skatt.

Registrering om ditt företagsnamn ansöker du om hos Bolagsverket, mot en kostnad. Viss väntetid förekommer, så var gärna ute i god tid. Efter registrering är ditt namn skyddat i det län du har företaget. Du kan även skydda ditt företagsnamn i flera län, men då kostar det extra. Registreringen är alltid frivilligt och alltså inget obligatoriskt krav.

Vad betalar jag för skatt i en enskild firma?

Som enskild näringsidkare betalar du preliminärskatt och det här skattebeloppet baseras i sin tur på de uppgifter som du lämnat till Skatteverket om ditt företags estimerade lönsamhet under året. F-skatten ligger till grund för din inkomstskatt. Du betalar skatt på den vinst som du gjort i företaget.

Hur startar jag en enskild firma?

För att starta enskild firma behöver du i princip bara ett giltigt bank-ID, då registreringsprocessen i princip är helt och hållet digital numera. Allra enklast är det om du börjar på verksamt.se, där du hittar samlad information från alla berörda myndigheter och instanser du kommer att vara i kontakt med.

Kan jag driva enskild firma parallellt med mitt heltidsarbete?

Ja. Du bör dock vara beredd på att du kan få problem med Skatteverket att bli godkänd för F-skatt om du initialt har väldigt låg omsättning. Många väljer att smygstarta på sidan om sitt ordinarie jobb innan de tar klivet till att helt bli sin egen.

Hur fungerar det med bokföringen?

I Sverige regleras bokföringen i lagen och det finns tydliga regler och riktlinjer för hur din bokföring måste skötas. Som enskild näringsidkare är du bokföringsskyldig och ansvarig för att bokföringen utförs på ett korrekt sätt. Det rekommenderas att ta hjälp på den här fronten om du tycker att det är besvärligt.