När man talar om engångsskatt menar man ett belopp som betalats ut för ett arbete som har utförts, men som inte utförs regelbundet eller t.ex. inte under en bestämt tid. Ett mycket bra exempel på en engångsskatt är den skatt som dras vid ett avgångsvederlag eller vid semesterersättning.

Exempel då engångsskatt används

Det finns flera tillfällen när engångsskatt används. Det kan bland annat handla om avgångsvederlag, semesterersättning, en viss provision, arvode, lön som har betalats ut retroaktivt eller vis ackordersättningar. Även i samband med retroaktiv livränta kan engångsskatt behöva betalas. Vid löner som betalas ut regelbunden behövs ingen engångsskatt betalas in.

EngångsskattEngångsskatt – sammanfattning

  • Engångsskatt ska betalas av arbetsgivare när en anställd har fått ett engångsbelopp eller t.ex. sidoinkomster.
  • Man använder sig av en engångsskattetabell för att se hur mycket som ska betalas.
  • Engångsskatt gäller inte för regelbundna utbetalningar eller för arbeten som utförts under bestämda tidsperioder.
  • Engångsskatten kan ligga på allt från 0-58 % av sidoinkomsten.

Hur mycket ligger engångsskatten på?

Hur mycket engångsskatt man ska betala in beror naturligtvis på hur höga belopp det handlar om. För belopp mellan 0 – 19 246 kronor så behövs ingen engångsskatt betalas. För belopp mellan 367 60 – 468 700 gäller dock en procentsats på 33 % av det totala engångsbeloppet.

Hur vet man vilket procentsats som gäller?

Det skiljer sig en hel del mellan skattetabellen för engångsskatt och den vanliga skattetabell som de allra flesta använder sig av. För att få reda på vilken procentsats som man ska dra av från sidoinkomsten kan man använda sig av Skatteverkets hemsida. Här finns alltid uppdaterade och relevanta tabeller.

Hur beräknas engångsskatten?

Om man inte är insatt kan det kännas klurigt att förstå hur engångsskatten går till, men det är oftast enklare än man tror. Skatten är baserad på den totala arbetsinkomsten som en anställd har under loppet av ett år och har ingenting med själv engångsbeloppet i sig att göra.

Engångsutbetalning i samband med vanlig lön

I vissa fall kan en engångsutbetalning ske i samband med den vanliga lönen. Om så är fallet ska arbetsgivaren se till att dra två olika personalskatter. Man utgår från den vanliga skattetabellen för lönen och engångsskattetabellen från engångsbeloppet som har eller ska betalas ut.

Arbetsinkomst eller inkomst av pension

När det kommer till engångsskatt finns det två olika typer av tabeller att följa. Den ena tabellen gäller då den huvudsakliga inkomsten kommer från arbete, t.ex. som en vanlig lön. Den andra tabellen gäller då den huvudsakliga inkomsten istället kommer från pension eller liknande inkomster.

Registrering av engångsskatt

Alla former av utbetalningar ska finnas med på en anställds lönespecifikation eller i samband med att kontrolluppgifterna skickas ut. Som arbetsgivare är det viktigt att du alltid registrerar engångsskatten och vilket belopp som det gäller. Både du och utbetalningsmottagaren kan/kommer att ha användning för informationen i framtiden.