Välj en sida

Eget uttag

Vad menas med Eget uttag?

Personer som driver företag kan göra egna uttag i form av kontanter, varor eller egendom från företaget. Eget uttag är således pengar som tas ut från företaget som ägaren behöver för privat bruk. Dock skiljer sig begreppet åt beroende på vilken företagsform det handlar om. Eget uttag kan ske i alla bolagstyper.
En enskild näringsidkare tar inte ut lön, istället gör denne egna uttag. Dessa beskattas inte, det är bara resultatet som beskattas. Samma sak gäller i handelsbolag eller kommanditbolag, där delägarens vinst beskattas – det vill säga, inte eget uttag. I aktiebolag/ekonomiska föreningar är eget uttag en minskning av en skuld till medlem eller en aktieägare.

Så bokförs egna uttag

I handelsbolag och enskilda firmor måste ägaren/delägaren löpande bokföra egna uttag och insättningar, varpå egna uttag minskar kapitalet och insättningarna ökar det. Egna uttag tas från företagsvinsten och beloppen beror på hur mycket företaget ska beskattas. Uttagen bokförs vanligen i kontogrupp 28 för aktiebolag/ekonomiska föreningar, och på kontogrupp 20 för handelsbolag/kommanditbolag/enskilda firmor.
I handelsbolag/kommanditbolag samt enskilda firmor bokförs eget uttag i det egna kapitalet som gäller för just den ägaren/delägaren. I aktiebolag och ekonomiska föreningar bokförs det i övriga kortfristiga skulder. Egna uttag värderas alltid till deras nominella värde och måste bokföras snarast möjligt – oavsett om det rör sig om uttag av kontanter, inkomst eller tillgångar.
[dt_vc_list]

  • Eget uttag är ett uttag från redovisningsenheten i form av likvida medel, tillgångar eller inkomster som företagets ägare eller delägare gör för privat bruk
  • Eget uttag bokförs i olika kontogrupper beroende på om det handlar om ett handelsbolag eller enskild firma, respektive ett aktiebolag eller en ekonomisk förening
  • Egna uttag påverkar vanligtvis endast balansräkningen, inte resultaträkningen.

[/dt_vc_list]

Hur sker eget uttag i aktiebolag respektive ekonomisk förening?

I aktiebolag används begreppet eget uttag i samband med utdelning, koncernbidrag samt återbetalning av lån eller aktieägartillskott. I ekonomiska föreningar sker eget uttag vid utdelning, återbetalning av lån från medlemmarna alternativt när medlemsinsatsen betalas tillbaka. I dessa två bolagsformer ter sig eget uttag relativt lika varandra.

Hur skiljer sig eget uttag från aktiebolag och enskild firma?

Både ägare i aktiebolaget och medlemmarna i den ekonomiska föreningar får ut lön varje månad för att kunna täcka de vanliga levnadskostnaderna. Dessa löner beskattas dock genom betalning av sociala avgifter och inkomstskatt. I en enskild firma heter det inte lön, utan eget uttag. Detta beskattas inte.

Vad innebär förtäckt lön i ett AB eller en ekonomisk förening?

Aktieägaren eller medlemmen från inte låna pengar från aktiebolaget, då detta anses vara en förtäckt lön. Det går däremot utmärkt att skattefritt återbetala ett lån som aktieägaren eller medlemmen satt in i bolaget. Sker ett förtäckt lån så ska detta beskattas.

Vad exakt anses som ett eget uttag?

De flesta förknippar ett eget uttag med kontanta medel som en ägare senare använder för privata sammanhang och syften. Men ett eget uttag kan även handla om varor, tjänster, tillgångar, inventarier och annan egendom som gynnar personen ekonomiskt och som från början ägs av företaget.

När ska uttagsbeskattning ske?

I vissa fall ska uttagen beskattas. Detta gäller dock enbart om en vara som tas ut av en ägare eller en medlem, tidigare redan har bokförts som en kostnad alternativt en tillgång i redovisningsenheten. Med andra ord ska varan då registreras som en helt vanlig försäljning.