Välj en sida

Derivat har ett värde kopplat till en tillgång som exempelvis aktier

Derivatinstrument