Välj en sida

Deklaration

Vad innebär deklarationen för företag?

Deklarationen för företag handlar i princip bara om att man läser av vilken ekonomisk ställning företaget har vid ett visst tillfälle. Det är i deklarationen fråga om vilka skulder och tillgångar som finns i företaget. Dessutom ska kostnader och intäkter finnas med. Dessa uppgifter kan företagare enkelt ta fram i sitt bokföringsprogram.

Hur fungerar det?

En gång per år måste alla företag deklarera och hur detta går till varierar lite beroende på vilket typ av företag man har. I grund och botten är det dock samma saker som redovisas i alla deklarationer. Deklarationen redovisar hur mycket företagaren tjänade under året som varit.

Deklarationen är viktigDeklaration

  • Alla företagare ska deklarera en gång per år.
  • Om deklarationen inte lämnas in tillkommer straffavgifter.
  • Man kan deklarera snabbt och lätt genom många bokföringsprogram.
  • Deklarationen visar skulder, inkomster och mycket annat inom företaget.
  • Om man behöver hjälp med deklarationen kan en revisor många gånger vara till stor hjälp.

Olika sorters deklarationer

För enskilda firmor, privatpersoner, samt delägare i handelsbolag används Inkomstdeklaration 1. Denna deklaration ska ofta lämnas in under maj månad.

Om det gäller ett aktiebolag använder man sig av Inkomstdeklaration 2 och denna ska ofta vara hos Skatteverket i juli. Detta om räkenskapsåret följer kalenderåret. Om deklaration sker online kan andra datum gälla.

Stiftelser och handelsbolags deklarationer

Om man har en stiftelse eller förening använder man Inkomstdeklaration 3 och om räkenskapsåret följer kalenderåret ska denna vanligen vara inskickad till Skatteverket i juli varje år.

Inkomstdeklaration 4 används av den som har ett handelsbolag. Om detta räkenskapsår följer kalenderåret är det också juli som gäller för inlämning av denna deklaration.

Vilken blankett väljer man?

Beroende på vilken sorts företag man har finns det olika blanketter som ska användas vid deklarationen. Om man har en enskild firma är det NE-blanketten som används och om flera firmor finns kan blanketten NEA användas. Alla resultat räknas sedan samman på NE-blanketten när man deklarerat klart.

Blanketter för handelsbolag med mera

Om man har ett handelsbolag och använder Inkomstdeklaration 4, och om det finns flera delägare

i bolaget räcker det om en av dessa deklarerar bolaget. Alla delägare måste dock alltid deklarera sina egna andelar i bolaget. Detta gör man på N3A eller N3B om det rör sig om fysiska eller juridiska personer.

Deklarera enkelt med bokföringsprogram

Om man har ett skatteprogram eller ett bokföringsprogram kan man deklarera sitt företag relativt enkelt. Här kan företagaren finna rätt blanketter och även besked om resultat så snart alla uppgifter har fyllts i. Som företagare kan man också se hur eventuella skatteresultat blir redan innan deklarationen skickas in.

Såhär går man tillväga

Man börjar med att bokföra händelser och sedan går man igenom årsavstämningen. Efter det kan man börja förbereda deklarationen och här fyller man i uppgifter, värden och hela deklarationen. I ett bokföringsprogram går detta snabbt och deklarations-filen kan skickas direkt till Skatteverket. Om man känner sig nöjd låser man deklarationen och skickar den.