Välj en sida

Debet och kredit

Begreppen debet och kredit hör till bokföringen och är för många kända uttryck. Med debet och kredit görs en så kallad dubbel bokföring, där alla pengar inom företag registreras under två skilda poster. Med debet ökar ett konto och med begreppet kredit så minskar kontot, med dessa uttryck sker olika bokföringar.

Inom all bokföring

Debet och kredit är två kända uttryck och tros ha funnits med sedan 1400-talet. Den dubbla bokföringen sker internationellt och många länder använder sig av denna princip. En händelse inom bokföringen berör alltid två olika poster, en post minskar medan en annan post ökar, debet och kredit.

Bokföringens enkla steg

Debet och kredit

  • Debet innebär ökning, en post blir positiv
  • Kredit innebär minskning, en post blir negativ
  • Alla händelser bokförs under två olika poster där en post ökar och en annan minskar
  • Dubbel bokföring används internationellt
  • Med debet och kredit innebär det att bokföringens alla sidor ständigt skall stämma överens

Enkel bokföring

Alla konton under bokföringen är benämnt med olika kontonummer, några konton hamnar under debet och andra under kredit. Bokföringen är logisk och med debet och kredit förenklas processen, när en post blir minus så innebär detta automatiskt att en annan post blir plus. Med tekniken är bokföringen enklare än tidigare.

Automatisk bokföring

Det finns idag elektroniska program som hjälper företagen med bokföringen. Mer och mer sker automatiskt och företaget behöver mindre kunskap inom ämnet än tidigare. Poster kan programmeras in i bokföringsprogram vilket innebär att detta kan registrera debet och kredit enklare för företagen. Det finns även byråer som kan ta hand om bokföringen.

Extern hjälp med bokföringen

Som företag idag finns det mycket hjälp att få från andra företag, som specialiserar sig på att hjälp andra företag. Bokföringen kan för företag ta längre tid om den rätta kompetensen ej finns. På ett smidigt sätt kan andra byråer hjälpa till med detta och det kan ske smidigt även på distans.

Intäkter och kostnader

Bokföring inom företag sker med intäkter och kostnader. Antingen ges en inkomst till företaget, det kan ske genom en försäljning exempelvis. En kostnad för företaget kan ske om någon behöver köpas in. Alla dessa intäkter och kostnader bokförs under två konto, med en så kallad dubbel bokföring.

Intäkt till företaget

Företag kan sälja varor eller sälja tjänster. När något säljs så sker en intäkt till företaget. Företaget kan antingen erbjuda kontant betalning med kontanter eller direkt via ett kontokort, det kan även ske en betalning via faktura. Bankkontot för företaget vid försäljning sker i debet och kredit blir det i varulagret.

Kostnader för företaget

När företaget köper in något så tas det pengar från företaget. Företagets bankkonto blir därför krediterat, det blir ett minus på kontot. Då en dubbel bokföring skall ske så blir debetsidan samma summa under rätt kontopost, det kan exempelvis vara under inventarier eller till varulagret som ökat.