Välj en sida

Checkkredit

Summering av checkredit

  • En checkkredit kan liknas vid en privatpersons kontokredit där man får tillgång till ett belopp som blir tillgängligt på checkkontot.
  • Beloppet får inte överstiga en viss gräns och uttagen upp till den givna summan kan ske löpande.
  • Med checkkrediten följer två avgifter – dels årlig ränta (kontraktränta) samt dispositionsränta som avser det hitintills lånade beloppet.

Hur högt sätts kreditgränsen?

Detta beror på långivaren och din kreditvärdighet och därför är det en idé att jämföra olika aktörer och deras villkor. Erhåller du redan tjänster från en bank kan du få bättre villkor hos denne om du har tur, men annars förses marknaden med alltfler mindre kreditgivare som erbjuder bra lösningar.

Hur kan jag gynnas av checkkredit i annan valuta?

Det blir enklare om du handlar med ett visst land och på så vis får in- och utbetalningar i annan valuta. I övrigt kan du faktiskt tjäna en hacka genom växelkursen genom att välja en valuta där kursen är bra. Du får dock inte välja valuta hursomhelst.

En checkkredit är i stort sett detsamma som en kontokredit, vilket betyder att du kan låna pengar löpande till ditt företag upp till ett visst belopp. På det viset kan ett företag skaffa sig likvida medel snabbt vid behov. En checkkredit ansöker man om hos en lån- eller kreditgivare som riktar sig till företagare.

Vid checkkredit lånar företaget kortsiktigt pengar som betalas tillbaka när till exempel kundfordringarna kommit in. Många kreditgivare erbjuder företag checkkrediter i olika valutor, om företaget till exempel handlar mycket med utländska företag. Checkkrediten är kopplad till företagskontot och pengar sätts således in vid behov, varpå återbetalning sker med ränta på den utnyttjade summan.

CheckreditFördelaktigare än lån?

Det kan komma stunder hos företag när man behöver finansiera olika saker, täcka upp för kundfordringar eller reglera varulagret i någon mån. Eftersom checkkredit innebär pengar på checkkontot, vid behov, så är det ibland mer fördelaktigt än ett företagslån, där en större summa måste återbetalas med ränta, oavsett om du utnyttjat beloppet eller inte.

Dock ska man vara beredd på att betala både dispositionsränta samt en årlig ränta på det totala kreditbeloppet som kallas för kontraktränta. Detta är en procentuell avgift och på gund av denna har en checkkredit också kommit att kallas för kontraktskredit. Huruvida man som företag ska välja lån eller checkkredit avgörs genom långivarens villkor och företagets behov.

Betalar jag enbart ränta på den summa jag lånat?

Ja, med en checkkredit betalar du endast kostnader som medföljer det utnyttjade beloppet. Dock måste du som företagare betala en s.k årsavgift i procent för att få tillgång till den här förmånen. Du betalar den i förskott och du får tillbaka den om du inte utnyttjat krediten alls.

Hur ansöker jag om en checkkredit?

Som företagare ansöker man om en checkkredit på precis samma sätt som en privatperson som vill ha ett lån. Du letar upp en långivare online eller fysiskt och fyller i önskat belopp och uppgifter på dig och företaget. Sedan görs en kreditupplysning och svar meddelas inom kort.

När lämpar sig en checkkredit?

Ofta riktar sig checkkredit till företagare som upplever relativt frekventa svängningar i sin ekonomi och behöver få till stånd en balans och utjämning. Det är också ett sätt att uppfylla förhållandevis kortsiktiga ekonomiska mål och behov då beloppet återbetalas följande månad, när t.ex kundfordringarna kommit in.