Välj en sida

Cash flow beskriver ett företags flöde av in- och utbetalningar under en viss tidsperiod

Cash flow