Välj en sida

Bruttovinst är vinst före eventuella avdrag

Bruttovinst