Välj en sida

Bruttovinst

Summering

  • En bruttovinst och en bruttovinstmarginal beskriver och visar på ett företags lönsamhet. Det är främst handelsföretag som de här siffrorna är intressanta för, men alla företag kan ha nytta av dem för att se om lönsamheten går upp eller ner. Det är dock bra att komma ihåg att de direkta kostnaderna ofta varierar och det kan göra att lönsamheten varierar något från en månad till en annan.
  • Det går att få marginalen att öka genom att öka sina försäljningskostnader. Det gäller dock att inte höja priserna på sina varor allt för mycket. Då finns risken att kunderna går till en konkurrent istället. Om man inte kan höja priserna kan man istället titta lite på möjligheten om det går att minska inköpskostnaden eller andra kostnader förknippade med den vara eller tjänst man säljer. På så sätt man kan få en bättre marginal.
  • När det gäller marginalen varierar den mycket mellan olika branscher och det finns inte direkt några siffror på vad som är bra eller inte. Generellt sett kan man dock säga att siffror under 40 % inte är speciellt bra. Det är bra att ha en så hög marginal som möjligt eftersom att företaget då blir mer stabilt. De företag som har allra bäst marginal är ofta de som har stora fördelar sätt till konkurrens med mera.
  • Eftersom en bruttovinst kan variera beroende på vad man säljer kan det också vara klokt att se om kan man byta ut en eller flera produkter i företagets sortiment. Det går att titta på vad andra företag har för marginaler och vinstsiffror för att se vad som får bäst resultat och sedan kan man ta inspiration från det. Om mjölk säljer bra och ger bra resultat kanske det kan vara värt att byta ut juicen mot det för att få en bättre marginal och vinst.

Ordet bruttovinst förklarar resultatet av något innan eventuella avdrag görs. Kort sagt kan man säga att brutto är motsatsen till netto. En bruttovinstmarginal är i stort sett hur många kronor på varje hundralapp som omsätts och som kan användas till att täcka andra kostnader i företaget.

En bruttovinst är ett värde som uppkommer innan man gör avdrag. Om man köper en sak för 10 kronor och sedan säljer den för 50 kronor kommer 50 kronor att vara bruttovinsten medan 40 kronor är nettovinsten. Sättet att räkna används främst för att ta fram vad en viss sak kostar.

BruttovinstNär är bruttovinst och bruttovinstmarginal relevant?

Såväl bruttovinst som bruttovinstmarginal är relevanta för alla typer av företag som säljer varor eller tjänster. I många fall räknar företag vinster som uppstår utan avdrag för kostnader som brutto och i andra fall är bruttovinsten priset vid försäljning minus alla indirekta kostnader för produkten.

Bruttovinstmarginalen används framförallt i handelsföretag eftersom att den beräknar omsättningen av varorna minus inköpsvärdet i procent av den aktuella omsättningen. Det resultat man får fram kan antingen användas på delar av företaget eller på hela. Marginalen kan dock variera beroende på vilken bransch man är aktiv inom, vilket svinn man har och så vidare.

Vad gör en hög bruttovinstmarginal?

Med en hög bruttomarginal kan företaget vara mer flexibelt och det blir också mer stabilt. Om marginalen är hög kan företaget vinna marknadsandelar genom att öka marknadsföringen i sämre tider. Om marginalen är hög visar det också på att företaget har en fördel när det gäller konkurrensen.

Räknas moms in i bruttovinsten?

Generellt sett brukar man inte räkna in momsen när man diskuterar bruttovinster och marginalen. Momsen ses ofta inte som en direkt kostnad för produkten eller tjänsten, utan snarare som en indirekt sådan. Det kan vara bra att tänka på som företagare oavsett vilken bransch man är aktiv inom.

Kan bruttovinstmarginalen höjas?

Ja, en bruttovinstmarginal kan som regel höjas. Ofta handlar det om att de om försäljningspriserna kan höjas, om inköpspriserna kan minskas och om kostnaderna i övrigt kan sänkas. Det kan också vara klokt att se över om man kan byta ut en eller flera produkter i sortimentet.

Är det bra med en hög eller låg bruttomarginal?

Eftersom att bruttomarginalen kan variera mycket mellan olika branscher finns det inte direkt något som säger hur högt eller lågt en bruttomarginal ska ligga för att vara bra. Man brukar dock säga att det är bättre att ha en hög marginal än en låg.

Är bruttovinst och bruttovinstmarginal samma sak?

Nej, inte riktigt. Bruttovinstmarginalen anges i procent medan bruttovinst anges i kronor. Om vinsten är 250 kronor och omsättningen är 1 000 kronor kommer marginalen att vara 25 % medan bruttovinsten är just 250 kronor. Båda sakerna visar dock på hur lönsamt företaget är med sina siffror.