Välj en sida

Bruttolöneavdrag

Summering av bruttolöneavdrag

 • Bruttolöneavdrag innebär avdrag från bruttolönen för den anställde
 • Lägre bruttolön för den anställde i utbyte mot en förmån
 • Bruttolöneavdrag är vanligt förekommande för privat sjukvård
 • Lägre bruttolön innebär att företaget behöver betala lägre arbetsgivaravgifter
 • Bruttolöneavdrag kan påverkar sjukpenning, pension och föräldrapenning negativt

Bokföring av bruttolöneavdrag

Om bruttolöneavdrag görs minskar personalkostnaderna för bruttolön, semesteravsättning, pensionsavsättningar, arbetsmarknadsförsäkringar och arbetsgivaravgifter.

 • Bruttolöneavdrag som görs för kollektivanställda arbetare bokförs i kontogrupp 70 (löner till kollektivanställda).
 • Bruttolöneavdrag för tjänstemän och företagsledare bokförs i kontogrupp 72 (löner till tjänstemän och företagsledare).
 • Den del av utgiften för löner som betalas ut till anställda bokförs i kontogrupp 19 (kassa och bank).
 • Den del som avser preliminär a-skatt bokförs mot ett skuldkonto för personalskatter i kontogrupp 27 (personalens skatter, avgifter och löneavdrag).
 • Kostnader för arbetsgivaravgifter bokförs i kontogrupp 75 (sociala och andra avgifter enligt lag och avtal).

Ett bruttolöneavdrag är ett avdrag på lönen före skatt, som görs i utbyte mot att den anställde får en förmån betald av arbetsgivaren. Detta avdrag kan vara förmånligt både för företaget och för den anställde.

Alla anställdas löner räknas i bruttolöner, det vill säga lön innan skatten är dragen. Det är många företag som erbjuder bruttolöneavdrag. Bruttolöneavdrag innebär lägre löner och således också lägre arbetsgivaravgifter. Detta ger lägre utgifter för företaget, även om administrationen av avdraget och de förmåner som betalas på detta sätt kan innebära en kostnad.

Den anställde som gör bruttolöneavdrag kan på detta sätt få en förmån till en lägre kostnad, jämfört med om hen skulle betalat den med egna, skattade pengar. Många tycker också att det är mer bekvämt att låta arbetsgivaren upphandla och administrera tjänsten.

Olika bruttolöneavdrag

Det är upp till företaget att besluta om bruttolöneavdrag är möjligt. Det är inget som behöver ges till anställda och heller inte något som behöver ges till alla. Beslutet ligger hos arbetsgivaren och inget som den anställde själv kan påverka. En rekommendation kan dock vara att behandla alla anställda lika.

Några exempel på bruttolöneavdrag är följande:

 • Bilförmån
 • Arbetsredskap av mer avancerad modell än den som arbetsgivaren normalt håller de anställda med
 • Avsättning till tjänstepension
 • Kurser eller utbildningar som normalt inte betalas av arbetsgivaren

Om en anmälningsavgift till en kurs bekostas med bruttolöneavdrag, ser kalkylen ut så här: om kursen kostar 15 000 kronor, exklusive moms, kan företaget göra ett bruttolöneavdrag på 11 400 kronor, och spara in 3600 kronor i arbetsgivaravgift. För den anställde blir nettolönen ungefär 8000 kronor lägre, om marginalskatten är 30 procent.

Tidigare var det möjligt för arbetsgivare att erbjuda bruttolöneavdrag för privat sjukvård, exempelvis ögonoperationer eller IVF-behandlingar, men reglerna ändrades sommaren 2018.

Förmån för de anställda

BruttolöneavdragFör de anställda så är bruttolöneavdrag en förmån om företaget erbjuder detta. Mot en lägre lön kan det aktuella istället betalas eller delvis betalas. En arbetsgivare kan själva bestämma hur mycket som kan betalas av det önskade, det finns ej några krav att det skall betalas mer än vad bruttolöneavdraget räcker till. Arbetsgivaren kan också besluta att endast vissa i personalen, eller vissa personalkategorier, ska kunna löneväxla. Bruttolöneavdrag kan göras varje månad, eller i samband med enstaka löneutbetalningar

För en arbetsgivare skall ett bruttolöneavdrag ej vara en ökad utgift. Företaget tjänar på lägre arbetsgivaravgifter och det som betalas för det avdraget görs för behöver ej överstiga det faktiska avdraget på lönen. Betalas mer än avdraget så kan detta jämställas med en löneökning för den anställde, det blir då en ökad utgift.

Beskattning av förmåner via bruttolöneavdrag

För den anställde är bruttolöneavdrag en förmån; en förmån utefter ett önskemål. Detta ger samtidigt lägre skatt för den anställde då bruttolönen är lägre. Detta i sin tur leder till lägre pensionssparande, lägre föräldrapenning och lägre sjukpenning. Det är med andra ord inte säkert att den anställde tjänar på att erbjudas bruttolöneavdrag.

När en anställd via ett bruttolöneavdrag betalar för skattepliktiga förmåner får inte förmånsvärdet reduceras: de skattepliktiga förmånerna måste tas upp till förmånsbeskattning, utan avdrag, i lönebeskedet. Om avdraget görs för skattefria förmåner, som inte får bytas mot kontanter, blir dessa förmåner skattepliktiga.

Konsekvenser av bruttolöneavdrag

Många ersättningar, som pension, föräldrapenning och ersättning från a-kassan, baseras på bruttolönen. Det betyder att den som väljer att bekosta en förmån genom bruttolöneavdrag kan få lägre pension eller föräldrapenning. Detta gäller dock endast den som tjänar under taket.

En arbetsgivare som erbjuder förmåner mot bruttolöneavdrag bör informera de anställda om vilka konsekvenserna kan bli när de avstår från en del av sin inkomst.

Otillåtna former av bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdrag kan göras på många områden, men det finns vissa där detta inte är tillåtet. Det är exempelvis inte tillåtet att villkora ett erbjudande till skattefri friskvård mot bruttolöneavdrag. Det går heller inte att löneväxla mot arbetslivsinriktad rehabilitering, eftersom arbetsgivaren ska bekosta dessa åtgärder.

Vad är bruttolöneavdrag?

Bruttolöneavdrag är när en anställd byter en del av sin kontanta lön mot en förmån.

Hur bokförs bruttolöneavdrag?

Vid bokföring av bruttolöneavdrag används kontogrupperna 19 (kassa och bank), 27 (personalens skatter, avgifter och löneavdrag), 70 (löner till kollektivanställda), 72 (löner till tjänstemän och företagsledare) och 75 (avgifter enligt lag och avtal).

Hur beräknas bruttolöneavdrag?

Om personen är född före 1979 används följande formel: bruttolöneavdraget = kostnaden/1,025. Om personen är född 1979 eller senare ser formeln ut så här: bruttolöneavdraget = kostnaden/1,081.

Hur beskattas bruttolöneavdrag?

Avdraget minskar inte det skattepliktiga förmånsvärdet, och den skattepliktiga förmånen måste förmånsbeskattas utan avdrag. Kostnader för exempelvis bilförmån är dock avdragsgilla för arbetsgivaren.

Hur påverkar bruttolöneavdrag pensionen?

Den allmänna tjänstepensionen beräknas på bruttolönen. I och med att ett bruttolöneavdrag minskar bruttolönen medför det ofta ett lägre pensionsgrundande belopp. Om den anställde tjänar mer 504 375 kronor om året (högsta pensionsgrundande inkomst) spelar det dock mindre roll.