Alla anställdas löner räknas i bruttolöner, det vill säga lön innan skatten är dragen. Ett bruttolöneavdrag är möjligt för företaget att erbjuda: det är ett avdrag på bruttolönen som sker mot att den anställde får en förmån betald av arbetsgivaren. Detta avdrag kan vara förmånligt både för företaget och för den anställde.

Pålitlig arbetsgivare

När en anställd frågar om bruttolöneavdrag så kan det exempelvis vara fråga om privat sjukvård. En arbetsgivare som erbjuder bruttolöneavdrag ses som en seriös och pålitlig arbetsgivare. Den anställde får lägre bruttolön men företaget betalar då istället den privata sjukvården under en viss tid. En förmån alla anställda skulle bli tacksamma över.

Om bruttolöneavdrag

Bruttolöneavdrag

  • Bruttolöneavdrag innebär avdrag från bruttolönen för den anställde
  • Lägre bruttolön för den anställde i utbyte mot en förmån
  • Bruttolöneavdrag är vanligt förekommande för privat sjukvård
  • Lägre bruttolön innebär att företaget behöver betala lägre arbetsgivaravgifter

Ett avdrag som är förmånligt för företaget och en generös förmån för sina anställda.

Lägre arbetsgivaravgifter

Det är många företag som erbjuder bruttolöneavdrag, dels för att hjälpa sina anställda med eventuell privat sjukvård som det ofta är fråga om, men också dels för att det är förmånligt även för företaget. Bruttolöneavdrag innebär lägre löner och således också lägre arbetsgivaravgifter. Detta ger lägre utgifter för företaget.

Olika bruttolöneavdrag

Varför bruttolöneavdrag vill användas av de anställda kan vara av olika anledningar, bland annat används det för privat sjukvård, pensionsinbetalningar eller olika arbetsredskap. Det kan skilja sig åt men det finns olika områden det kan användas för. Det är ej möjligt att göra bruttolöneavdrag för kontant ersättning, det skall användas som en förmån.

Arbetsgivarens beslut

Det är upp till företaget att besluta om bruttolöneavdrag är möjligt. Det är inget som behöver ges till anställda och heller inte något som behöver ges till alla. Beslutet ligger hos arbetsgivaren och inget som den anställde själv kan påverka. En rekommendation kan dock vara att behandla alla anställda lika.

Förmån för de anställda

För de anställda så är bruttolöneavdrag en förmån om företaget erbjuder detta. Mot en lägre lön kan det aktuella istället betalas eller delvis betalas. En arbetsgivare kan själva bestämma hur mycket som kan betalas av det önskade, det finns ej några krav att det skall betalas mer än vad bruttolöneavdraget räcker till.

Kostnadsneutralt

För en arbetsgivare skall ett bruttolöneavdrag ej vara en ökad utgift. Företaget tjänar på lägre arbetsgivaravgifter och det som betalas för det avdraget görs för behöver ej överstiga det faktiska avdraget på lönen. Betalas mer än avdraget så kan detta jämställas med en löneökning för den anställde, det blir då en ökad utgift.

Lägre skatt

För den anställde är bruttolöneavdrag en förmån; en förmån utefter ett önskemål. Detta ger samtidigt lägre skatt för den anställde då bruttolönen är lägre. Detta i sin tur leder till lägre pensionssparande, lägre föräldrapenning och lägre sjukpenning. För den anställde väger dock förmånen upp de lägre ersättningarna från olika instanser.