Välj en sida

Bokföringslagen

Vad menas med Bokföringslagen?

Fysiska personer som driver enskild firma är bokföringsskyldiga enligt lag. Detsamma gäller för aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening. Men vad innebär egentligen bokföringsskyldighet i praktiken och vad ska bokföringen innehålla? Hur bokför man om man aldrig gjort det förut, och vad finns det för hjälp att få? Det ska du få svar på nu.

Vad bokföringsskyldighet innebär:

1. Du ska löpande bokföra (dokumentera) dina affärshändelser
2. Dina affärshändelser ska redovisas i systematiskt ordning
3. Du ska kunna verifiera alla dina bokföringsposter

Vad detta betyder i praktiken:

1. Dokumentera utgifter och inkomster (debiteringar och krediteringar)
2. Dokumentera i datumordning
3. Spara alla allt underlag i form av kvitton, fakturor etc.

Finns det någon nytta med att bokföra?

Svaret är ja. Skulle du exempelvis behöva förlängd kredittid eller ansöka om checkkredit vinner du mycket på att visa upp en ordnad ekonomi. Det kan du göra med hjälp av din bokföring. Bokföringen tjänar också som praktiskt underlag när du gör din momsredovisning och fyller i din skattedeklaration.
För dig som har anställda och skyldighet att skicka in kontrolluppgifter är det till stor hjälp om bokföringen är välorganiserad och lättöverskådlig. Det du tidigare dokumenterat hjälper dig att fylla i alla uppgifter korrekt. Från och med 2010 måste även alla som säljer tjänster och varor mot kontantbetalning dokumentera alla transaktioner i ett certifierat kassaregister.
[dt_vc_list]Sammanfattning av de viktigaste punkterna om bokföringslagen:

– Bokför alla affärshändelser regelbundet, helst varje dag
– Planera och organisera bokföringen noga
– Våga be om hjälp och råd
– Spara allt underlag i en särskild pärm
– Spara alla papper i datumordning
– Kontrollera din fakturamall så att den följer kriterierna för vad en faktura ska innehålla[/dt_vc_list]

Vilka uppgifter ska en faktura innehålla?

Det finns vissa uppgifter en faktura, eller verifikation, ska innehålla enligt bokföringslagen:

– datum för sammanställning av fakturan
– kundens och säljarens kontaktuppgifter
– vad fakturan avser
– kostnad för tjänst/vara
– unikt fakturanummer
– ditt (företagets) momsregistreringsnummer
– tjänstens omfattning
– pris före moms
– aktuell momssats och moms att betala
– betalvillkor (förfallodatum)

Finns det några tips för nybörjare?

Först och främst – våga be om hjälp. Alla har vi varit nybörjare någon gång och du har säkert både vänner och affärsbekanta som förstår sig på bokföring. Leta upp ett enkelt bokföringsprogram, planera noga och sätt in precis allt underlag i en specifik pärm i datumordning.

Vad räknas som en verifikation?

Bokföringen är en skriftlig handling som kallas verifikation. Det är inte bara fakturor och kvitton som räknas som verifikationer. Även interna transaktioner som avskrivningar på inventarier, flytt av pengar samt egna uttag och insättningar måste bokföras. Det kan också röra sig om en inkomstförändring, en oförutsedd utgift eller liknande.

Min revisor har gjort fel. Vad gör jag nu?

Driver du enskild firma är det du som har det yttersta ansvaret för att korrekt uppgifter skickas in till Skatteverket. Oavsett om du anlitar någon eller inte ska du kontrollera så att alla uppgifter stämmer. Har du däremot en styrelse är det denna som har det övergripande ansvaret.

Är redovisning och bokföring samma sak?

Det är i princip samma sak, men själva ordet bokföring används mer som ett övergripande begrepp som beskriver själva hantverket. Även redovisning används som ett övergripande begrepp, men innefattar då generellt själva slutprodukterna var för sig. Det vill säga inlämning av momsredovisning och bokslut, upprättandet av inkomstdeklarationen, inbetalning av arbetsgivaravgifter osv.