Välj en sida

Bokföring

BokföringMed bokföring menas att alla företag registrerar alla affärshändelser för att ha kontroll över verksamheten. I benämningen affärshändelser inkluderas bland annat alla inköp, fakturor, försäljning etc. Företaget använder då ett bokföringssystem eller en bokföringsbok för att ordna och behandla dessa händelser i systematisk ordning eller registreringsordning. Enligt bokföringslagen måste alla företag bokföra sina affärshändelser.

Kvitton, fakturor osv

För att kunna organisera, ordna samt ha koll på alla affärshändelser gäller det att sparar alla kvitton, fakturor och övriga underlag under lång tid framöver. Vissa underlag skall sparas i 7 år medan 3 år kan räcka för andra. Vissa kvitton för stora utgifter skall sparas i 10 år.

Sammanfattning

  • Alla företag, oavsett bolagsform, måste bokföra sin ekonomi
  • Bokföring är registrering och behandling av alla affärshändelser
  • Underlagen är kvitton, fakturor etc
  • Bokföring kan ske enligt fakturametoden eller kontantmetoden
  • Bokföringsmaterial måste sparas i minst 7 år
  • Bokföring består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkningar samt ett årsbokslut och ibland även en årsredovisning

Kontantmetoden och fakturametoden

Bokföring kan ske på två olika sätt och dessa sätt har benämningarna kontantmetoden och fakturametoden. Fakturametoden är det vanligaste sättet att bokföra på och omfattar de flesta medelstora eller större företag. Små företag med en nettoomsättning under 3 miljoner kronor får använda sig av kontantmetoden som är en förenklad bokföring.

Innebörd

Med kontantmetoden behöver man inte bokföra alla affärshändelser på samma sätt som i fakturametoden. Det är då fakturorna som inte registreras löpande utan endast betalningarna från kunder och från det egna företaget. Vid fakturametoden bokförs även kundfordringar och leverantörsskulder när fakturan utfärdas eller kommer in till företaget. Den sistnämnda metoden anses säkrare men tar mer tid.

Anlita en redovisningsfirma

Tar bokföringen för lång tid i anspråk eller om företaget helt enkelt inte är helt säker på hur bokföringen går till, så kan företaget anlita en redovisningsbyrå som sköter den löpande bokföringen åt en, oavsett metod. Numera brukar detta ske i samverkan med molntjänster så all information styrs automatiskt.

Konton i bokföringen

Oavsett om företaget använder sig av den ena eller den andra metoden, så är det viktigt att hålla uppsikt över de olika kontoklasserna i BAS-kontoplanen. Dessa är till för affärshändelser såsom kostnader, skulder, intäkter, tillgångar etc. Det kan ta ett tag att lära sig dem, men tack vare moderna system blir processen alltmer förenklad.

Automatisk bokföring

När företaget bokför dubbelt så är det viktigt att tänka på debet och kredit för att siffrorna skall stämma överens. Med moderna bokföringssystem sker denna uträkning per automatik och många kontohändelser sparas inför liknande kontohändelser framöver. Med automatisk och digitaliserad bokföring går allt snabbare och risken för att bokföra fel minimeras.

Grund-och huvudbokföring

Bokföring finns även i benämningarna huvudbokföring och grundbokföring. När alla affärshändelser sorteras i systematisk ordning på olika konton kallas detta för huvudbokföring. Grundbokföring heter det när affärshändelser istället sorteras i registreringsordning. Det är olagligt att bokföra i vanliga kalkylprogram, företag måste använda ett riktigt bokföringsprogram eller en bokföringsbok.