Välj en sida

Bilförmån

Inom många företag så erbjuds det tjänstebilar som de anställda skall använda under tjänst. Det är inte ovanligt att dessa får användas under privat tid också. Används tjänstebilar till privat körning så kommer det att tillkomma skatter och avgifter för detta. Det är därmed viktigt att förmedla hur bilen skall användas till den anställde.

I tjänst eller privat

Som arbetsgivare är det viktigt att komma överens med den anställde hur bilen får användas och vad som gäller vid körning. Används den både i tjänst och privat så kan olika avgifter och skatter uppkomma, både för företaget och för den enskilde. En överenskommelse som är viktig för parternas olika kostnader.

Kostnader för tjänstebilar

BilförmånFör den anställde är det förmånligt med en tjänstebil, ännu mer förmånligt om det också får användas privat. Kostnader som uppstår för företaget vid tjänstebilar:

  • Skatte- och avgiftspliktig förmån
  • Arbetsgivaravgift vid betalning av privat drivmedel
  • Försäkringar som skydd för både bilen och den anställde om olyckan skulle vara framme

Enstaka privata körningar

Om arbetsgivaren tillåter privata körningar vid ett fåtal tillfällen så uppkommer inga extra kostnader för den anställde. Om det är mer än fåtal tillfällen som tjänstebilen används så är det skatter och avgifter i bilförmånen som uppstår. Om den används privat så skall en körjournal föras av den anställde.

Undvika bilförmån

För att den anställde skall undvika att betala för bilförmån så skall en körjournal föras, en journal som visar på att bilen enbart används vid ett fåtal tillfällen privat. Om en körjournal ej förs så finns det risk för att den anställde får betala för bilförmån om inget annat påvisas.

Jourbilar

Resor till och från arbetet med en tjänstebil räknas som privat körning. Om det dock finns inom tjänsten jourtjänstgöring så får bilen köras hem och räknas då som en tjänsteresa. Ingår ingen jourtjänstgöring så blir istället bilresan en privat resa om bilen körs hem. Viktigt att förmedla till den anställde vad som gäller på företaget.

Miljöbil som tjänstebil

Då en miljöbil vanligen är dyrare i inköp så får företag sätta ner förmånsvärdet för dessa bilar. Det är mer förmånligt att ha miljöbilar som tjänstebilar. Äldre miljöbilar kan det finnas andra regler för, för miljöbilarna som tillhör år 2011 och äldre. Men för de nyare bilarna gäller samma regler.

Betala drivmedel

Det är många olika riktlinjer som gäller vid inköp av drivmedel, därför är det viktigt att ha tydligare regler med den anställde vad som gäller. Vissa företag kan betala för allt drivmedel även om tjänstebilen används privat och vissa företag låter den anställde betala för privat drivmedel. Olika beräkningar skall där gälla.

Redovisning av tjänstebilar

För företaget är det viktigt att redovisa exakt vad som gäller med sina tjänstebilar för att rätt beskattningar skall kunna ske, att skilja på hur den anställde får använda bilen och även vad som gäller med drivmedlet. Olika beskattningar och förmåner gäller och därmed av vikt att redovisa korrekta riktlinjer.